خبرنگار افغانستانی برنده جایزه سالانه دموکراسی شد
خبرنگار افغانستانی برنده جایزه سالانه دموکراسی شد

خبرگزاری زنان افغانستان:سازمان حمایت ملی از دموکراسی یا (NED) در چهلمین سالگرد خود، جایزه‌ی سالانه ۲۰۲۳ خودرا به نازیه هاشمیار خبرنگار افغانستانی در امریکا اهدا می‌کند. این سازمان گفته است که به‌دلیل تلاش‌های خانم هاشمیار در زمنیه‌ی آگاهی‌دهی به مردم این جایزه به او تعلق می‌گیرد. نازیه هاشمیار خبرنگار تلویزیون آمو در امریکا است و […]

خبرگزاری زنان افغانستان:سازمان حمایت ملی از دموکراسی یا (NED) در چهلمین سالگرد خود، جایزه‌ی سالانه ۲۰۲۳ خودرا به نازیه هاشمیار خبرنگار افغانستانی در امریکا اهدا می‌کند.

این سازمان گفته است که به‌دلیل تلاش‌های خانم هاشمیار در زمنیه‌ی آگاهی‌دهی به مردم این جایزه به او تعلق می‌گیرد.

نازیه هاشمیار خبرنگار تلویزیون آمو در امریکا است و این جایزه در حالی به او تعلق می‌گیرد که همکاران او و سایر خبرنگاران زن در افغانستان با چالشهای چون فقر وبیکاری، خشونت و سرکوب، عدم دسترسی به اطلاعات و تبعیض جنسیتی روبرو اند و محدودیت های وضع شده طالبان بر زنان روی‌ کار و زندگی آنان تاثیر عمیقی گذاشته است.

گروه طالبان در افغانستان با ایجاد یک کمیته نظارت بر نشران رسانه ها، کار خبرنگاران را زیر ذره بین گرفته و در برابر استفاده هر کلمه در خبر و‌گزارش خبرنگاران را مورد پرسش قرار می‌دهند.‌