خبر فوری، ژولیا پارسی از زندان طا.لبان آزاد شد
خبر فوری، ژولیا پارسی از زندان طا.لبان آزاد شد

خبرگزاری زنان افغانستان: خانواده ژولیا پارسی امروز “دوشنبه، ۲۷ قوس”، آزادی ژولیا پارسی را تایید کرده است. خانم ژولیا پارسی از جمع زنان مبارز و قهرمان این سرزمین است. او همواره بر ضد بی عدالتی و حقوق زنان در افغانستان صدا بلند کرده است و هرگز از مبارزه حق خواهانه خود دست نکشیده است. طا.لبان […]

خبرگزاری زنان افغانستان: خانواده ژولیا پارسی امروز “دوشنبه، ۲۷ قوس”، آزادی ژولیا پارسی را تایید کرده است.

خانم ژولیا پارسی از جمع زنان مبارز و قهرمان این سرزمین است.

او همواره بر ضد بی عدالتی و حقوق زنان در افغانستان صدا بلند کرده است و هرگز از مبارزه حق خواهانه خود دست نکشیده است.

طا.لبان “خانم پارسی” را روز چهارشنبه، “۵ میزان” از خانه‌اش در کابل بازداشت کرده بودند.