خبر فوری؛ ندا پروانی و همسرش از بند طالبان آزاد شدند
خبر فوری؛ ندا پروانی و همسرش از بند طالبان آزاد شدند

خبرگزاری زنان افغانستان: منابعی از میان زنان معترض از آزادی ندا پروانی و همسرش پس از سه ماه زندان از بند طا.لبان خبر می‌دهند. به گفته منابع، ندا پروانی و همسرش صبح امروز، از زندان طا.لبان رها شده اند، اما در اثر شکنجه و فشارهای طا.لبان در زندان، در وضعیت صحی مناسب به سر نمی‌برند. […]

خبرگزاری زنان افغانستان: منابعی از میان زنان معترض از آزادی ندا پروانی و همسرش پس از سه ماه زندان از بند طا.لبان خبر می‌دهند.

به گفته منابع، ندا پروانی و همسرش صبح امروز، از زندان طا.لبان رها شده اند، اما در اثر شکنجه و فشارهای طا.لبان در زندان، در وضعیت صحی مناسب به سر نمی‌برند.

این درحالی است که از وضعیت ژولیا پارسی، منیژه صدیقی، پریسا آزاده و شماری دیگر از فعالین حقوق زن، حقوق بشر و خبرنگاران در بند طالبان، هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست.