خبر فوری؛ پریسا آزاده بانوی معترض از سوی استخبارات طا.لبان بازداشت شد
خبر فوری؛ پریسا آزاده بانوی معترض از سوی استخبارات طا.لبان بازداشت شد

خبرگزاری زنان افغانستان: منبعی به خبرگزاری زنان افغانستان از دستگیری پریسا آزاده بانوی معترض عضو جنبش زنان برای عدالت و آزادی خبر می‌دهد. به گفته منبع، این زن معترض صبح روز سه‌شنبه، ۱۴ نوامبر از سوی استخبارات طا.لبان بازداشت و به مکان نامعلوم انتقال داده شده است.

خبرگزاری زنان افغانستان: منبعی به خبرگزاری زنان افغانستان از دستگیری پریسا آزاده بانوی معترض عضو جنبش زنان برای عدالت و آزادی خبر می‌دهد.

به گفته منبع، این زن معترض صبح روز سه‌شنبه، ۱۴ نوامبر از سوی استخبارات طا.لبان بازداشت و به مکان نامعلوم انتقال داده شده است.