خبر فوری زمین لرزه‌ای با قدرت ۵.۱ ریشتر بار دیگر هرات را تکان داد. 
خبر فوری زمین لرزه‌ای با قدرت ۵.۱ ریشتر بار دیگر هرات را تکان داد. 

زمین لرزه‌ای با قدرت ۵.۱ ریشتر بار دیگر هرات را تکان داد. این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، ساعت ۱۱:۵۷ دقیقه امشب، در ۵۶ کیلومتری شهر هرات رخ داده که مرکز آن ولسوالی زنده جان بوده است. این زلزله در ایران و ترکمنستان نیز احساس گردید.

زمین لرزه‌ای با قدرت ۵.۱ ریشتر بار دیگر هرات را تکان داد.

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، ساعت ۱۱:۵۷ دقیقه امشب، در ۵۶ کیلومتری شهر هرات رخ داده که مرکز آن ولسوالی زنده جان بوده است.

این زلزله در ایران و ترکمنستان نیز احساس گردید.