خبر_تازه
خبر_تازه

خبرگزاری زنان افغانستان: منابع محلی در گذرگاه تورخم از وقوع درگیری میان نظامیان طالبان و نیروهای مرزی پاکستانی خبر داده‌اند. به گفته منابع، درگیری پس از آن صورت گرفته است که نظامیان طالبان می‌خواستند پاسگاه‌های امنیتی در نوارمرزی افغانستان ایجاد کنند و این اقدام با واکنش نظامیان پاکستانی روبه رو شده است. مقامات طالبان تا […]

خبرگزاری زنان افغانستان: منابع محلی در گذرگاه تورخم از وقوع درگیری میان نظامیان طالبان و نیروهای مرزی پاکستانی خبر داده‌اند.

به گفته منابع، درگیری پس از آن صورت گرفته است که نظامیان طالبان می‌خواستند پاسگاه‌های امنیتی در نوارمرزی افغانستان ایجاد کنند و این اقدام با واکنش نظامیان پاکستانی روبه رو شده است.

مقامات طالبان تا تاکنون در این باره چیزی نگفته اند.

این در حالی است که طالبان پس از تسلط بر افغانستان در دو سال گذشته چندین درگیری‌ با نظامیان مرزی پاکستانی و ایرانی انجام داده اند.