خواست سازمان ملل متحد از طالبان: افراد پایین تر از ۱۸ سال را به عنوان کودک بشمارید
خواست سازمان ملل متحد از طالبان: افراد پایین تر از ۱۸ سال را به عنوان کودک بشمارید

خبرگزاری زنان افغانستان: دفتر نماینده‌ی سازمان ملل متحد در امور کودکان در یک گزارش تحت عنوان «کودکان و درگیری های مسلحانه در افغانستان» از وضعیت بد کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان حمایت جهانی از آنان شدند. این نهاد در گزارش مزبور از طالبان خواسته است که افراد پایین تر از ۱۸ سال […]

خبرگزاری زنان افغانستان: دفتر نماینده‌ی سازمان ملل متحد در امور کودکان در یک گزارش تحت عنوان «کودکان و درگیری های مسلحانه در افغانستان» از وضعیت بد کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان حمایت جهانی از آنان شدند.

این نهاد در گزارش مزبور از طالبان خواسته است که افراد پایین تر از ۱۸ سال را به عنوان کودک به رسمیت بشناسد.

در گزارش آمده است که با وجود پایان درگیری ها در افغانستان هنوز هم کودکان در معرض آسیب پذیری قرار دارند.

براساس گزارش این نهاد طی دوسال گذشته و پس از مسدود شدن مکاتب به روی دختران آسیب به کودکان تشدید یافته است.

ویرجینیا گامبا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه گفت: «میلیون‌ها دختر از رفتن به مکتب‌ها منع شده‌اند. این امر، همراه با هنجارهای اجتماعی و شیوه‌های سنتی، بسیاری از دختران را در معرض انواع شدید خشونت و رفتارهای توهین‌آمیز همچون قتل‌های ناموسی، ازدواج‌های زودهنگام، خشونت خانوادگی و خشونت جنسی قرار داده است.»

سازمان ملل متحد: افراد زیر هجده سال کودک شناخته شوند.

دفتر نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه در گزارشی زیرنام «کودکان و درگیری‌های مسلحانه در افغانستان»، از اوضاع کودکان در کشور ابراز نگرانی کرده و خواهان پشتیبانی از آنان در سطح جهانی شده است.

در بخشی از این گزارش آمده که به اثر کاهش درگیری‌ها در افغانستان، کودکان هم‌چنان در وضعیت به شدت آسیب‌پذیری به سر می‌برند.

این سازمان از امارت اسلامی خواسته تا افراد زیر ۱۸ سال را هم‌چون کودک به رسمیت بشناسد.

در گزارش آمده است: «من از طالبان می‌خواهم که اقدام‌های آشکاری را برای محافظت از کودکان اتخاذ کنند و هر فرد زیر سن هژده سال را هم‌چون کودک به رسمیت بشناسند.»

 

پس از حاکمیت طالبان و گسترش فقر روز به روز شمار کودکان کارگر و آسیب پذیر در سراسر کشور افزایش پیدا کرده است.