خودکشی یک جوان ۲۰ ساله بدخشانی
خودکشی یک جوان ۲۰ ساله بدخشانی
منابع مردمی می‌گویند که یک جوان از ولسوالی شغنان ولایت بدخشان، با خوردن مرگ موش به زندگی اش پایان داد.

منابع مردمی می‌گویند که یک جوان از ولسوالی شغنان ولایت بدخشان، با خوردن مرگ موش به زندگی اش پایان داد.

به گفته مردم محل، این جوان ۲۰ ساله فردوس نام داشت و روز سه‌شنبه، ۴ ثور بخاطر فقر و بیکاری دست به این عمل زده است.

گروه طالبان در ولایت بدخشان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند.

خشونت‌ های خانوادگی، بیکاری، تنگدستی و فقر قبل از این نیز باعث خودکشی تعدادی از باشنده‌گان کشور در مناطق مختلف شده بود.

قابل ذکر است که یک جوان دیگر همچنان چند قبلی در ناحیه دهم ولایت مزارشریف، مرکز ولایت بلخ خود را حلق‌آویز کرده بود.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

 

 

 

 

 

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان