خودکشی یک دختر جوان در تخار
خودکشی یک دختر جوان در تخار

منابع محلی در ولایت تخار میگویند روز گذشته یک‌ دختر جوان در ولسوالی کلفگان تخار دست به خودکُشی زده و به زندگی خود پایان داده است. منابع امنیتی طالبان در ولایت تخار این رویداد را تأیید کرده و انگیزه‌ی آن‌را خشونت‌های خانواده‌گی گفته‌اند. منابع می‌افزایند که این دختر جوان نامزد نیز بود و قرار بود […]

منابع محلی در ولایت تخار میگویند روز گذشته یک‌ دختر جوان در ولسوالی کلفگان تخار دست به خودکُشی زده و به زندگی خود پایان داده است.

منابع امنیتی طالبان در ولایت تخار این رویداد را تأیید کرده و انگیزه‌ی آن‌را خشونت‌های خانواده‌گی گفته‌اند.

منابع می‌افزایند که این دختر جوان نامزد نیز بود و قرار بود به‌زودی عروسی کند.

با این حال چندی قبل نیز یک تازه عروس در ولایت فاریاب به دلیل ندادن جهیزیه خودش را حلق آویز کرده و به زندگی خود پایان داد.