خودکشی یک طفل ۱۲ ساله در ولایت غور
خودکشی یک طفل ۱۲ ساله در ولایت غور

خبرگزاری زنان افغان: عبدالرحمن بدری سخن‌گوی پولیس ولایت غور می‌گوید که حسین باشنده‌ی روستای سری آسیاگگ ولسوالی لعل‌وسرجنگل ولایت غور، که ۱۲ سال سن داشت خودش را حلق‌آویز کرده است. نزدیکان این طفل انگیزه‌ای خودکشی‌اش را مشکلات عصبی و روانی گفته اند. در همین حال، سخن‌گوی پولیس ولایت غور می‌گوید که علت این حادثات مشکلات […]

خبرگزاری زنان افغان: عبدالرحمن بدری سخن‌گوی پولیس ولایت غور می‌گوید که حسین باشنده‌ی روستای سری آسیاگگ ولسوالی لعل‌وسرجنگل ولایت غور، که ۱۲ سال سن داشت خودش را حلق‌آویز کرده است.

نزدیکان این طفل انگیزه‌ای خودکشی‌اش را مشکلات عصبی و روانی گفته اند.

در همین حال، سخن‌گوی پولیس ولایت غور می‌گوید که علت این حادثات مشکلات روانی، فقراقتصادی و نبود درمان‌گاهای مناسب روان درمانی می‌باشد و آنان در تلاش‌ حل این گونه مشکلات در غور بوده و به چنین مواردی رسیده‌گی صورت خواهند کرد.

این درحالیست هفته گذشته نیز یک جوان ۲۵ ساله در ولسوالی تیوره‌ی ولایت غور، به دلیل مشکلات روانی خودش حلق‌آویز کرده بود.
گفتنی است، در طی یک هفته‌ی گذشته این دومین مورد خودکشی است که در غور اتفاق می‌افتند.