دادگاه طالبان دردایکندی سلطانعلی جوادی خبرنگار محلی را به یک سال زندان محکوم کردند 
دادگاه طالبان دردایکندی سلطانعلی جوادی خبرنگار محلی را به یک سال زندان محکوم کردند 

خبرگزاری زنان افغانستان: منابع محلی در‌ولایت دایکندی به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گویند که دادگاه گروه طالبان روز گذشته سلطانعلی جوادی خبرنگار و‌مدیر مسوول رادیوی محلی نسیم را به یک سال زندان محکوم کردند. به گفته‌ی منبع، سلطانعلی جوادی به دلیل همکاری با رسانه های ملی و بین المللی چون افغانستان انترنشنل، اطلاعات روز و هشت […]

خبرگزاری زنان افغانستان: منابع محلی در‌ولایت دایکندی به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گویند که دادگاه گروه طالبان روز گذشته سلطانعلی جوادی خبرنگار و‌مدیر مسوول رادیوی محلی نسیم را به یک سال زندان محکوم کردند.

به گفته‌ی منبع، سلطانعلی جوادی به دلیل همکاری با رسانه های ملی و بین المللی چون افغانستان انترنشنل، اطلاعات روز و هشت صبح به « تبلیغ علیه نظام» متهم و بر او حکم زندان بریده شده است.

سلطانعلی جوادی بیش از یک دهه در رسانه‌ی محلی رادیو نسیم و رسانه های ملی و بین المللی کار کرده است. پس از سقوط کشور بدست گروه طالبان علی الرغم سانسور و محدودیت های شدید بر آزادی بیان او همچنان مشغول کار رسانه‌یی بود و اخیرا دو بار از سوی استخبارات گروه طالبان دستگیر و به قید ضمانت رها شده بود اما به تازه گی برای او حکم یک سال زندان نیز صادر شده است.

نزدیکان جوادی و سایر خبرنگاران حکم دادگاه طالبان را ناعادلانه خوانده و خواستار رهایی فوری او از بند طالبان شدند.