دختران دانش‌آموز در کابل: برخلاف آرزوهای‌شان به خیاطی روی آورده‌اند
دختران دانش‌آموز در کابل: برخلاف آرزوهای‌شان به خیاطی روی آورده‌اند
با به‌قدرت رسیدن مجدد گروه طالبان بر افغانستان، زنان و دختران از همه‌ی فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و تحصیلی طی فرمانی منع شدند.

با به‌قدرت رسیدن مجدد گروه طالبان بر افغانستان، زنان و دختران از همه‌ی فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و تحصیلی طی فرمانی منع شدند. اکنون که نزدیک به‌ سه‌سال می‌شود دختران از آموزش و تحصیل محروم هستند امیدی به‌باز شدن دروازه‌های مکاتب را ندارند تعدادی از دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف‌ششم در شهر کابل از روی ناچاری به‌هنر خیاطی روی آورده‌اند.

این دانش‌آموزان دختر می‌گویند؛ به‌دلیل بی‌مضمونی و بی‌کاری مطلق ناچار گردیده‌اند خلاف میل و آرزوهای‌شان عمل کنند.

عاتیکه یکی از دانش‌آموزان صنف‌دهم لیسه عالی رابعه‌بلخی در شهرکابل است. با بسته‌شدن مکاتب او نیز مانند میلیون‌ها دختر از آموزش محروم گردید. مدت یک‌سال می‌شود در یک‌ کارگاه خیاطی در ناحیه‌سوم شهرکابل از ساعت ۷ صبح تا ۵ عصر خیاطی می‌کند.

عاتیکه می‌گوید؛ “از وقت مکاتب به‌روی ما دختران بسته‌ شد ما شش‌خواهر هر روز به‌جان هم می‌افتادیم در خانه‌ی ما خشونت و اختلافات بسیار زیاد شده‌بود. من از روی مجبوری به‌این گارکاه خیاطی رفتم تا مصروف شده هم از خشونت‌های خانواده‌گی پرهیز شود و هم هنرخیاطی را تا باز شدن مکاتب فرا گیرم.

او اضافه می‌کند؛ با وجود که خیاطی کار سخت و سنگین است وقت و انرژی زیادی را از من می‌گیرد. اما، مقدار پول کمی را برایم می‌دهد وقت به‌خانه می‌برم هم پدرم که بی‌کار است خوش‌حال می‌شود هم مصارف خودم را آن پنج‌هزار کفایت می‌کند.

ناجیه یک‌تن از دانش‌آموزان صنف‌هشتم در یکی از مکاتب خصوصی در شهر کابل است. او می‌گوید؛ “در گذشته از کار خیاطی متنفر بودم اما اکنون که مکتب به‌روی ما دختران بسته شده‌است مجبور هستم خیاطی کنم”.

او اضافه می‌کند؛ مدت سه‌ماه می‌شود خیاطی می‌کنم اما علاقه‌ی به هنر خیاطی ندارم در هنگام کار همیشه مکتب به‌ذهن‌ام است و آرزو دارم روزی مکاتب به‌روی ما دختران باز شود تا با عشق و علاقه به درس‌ها و مشق‌های خود برسیم.

او که امید و آرزو داشت روزی داکتر شود و به مردم خود خدمت کند اما اکنون نگران سرنوشت نامعلوم خود است.

براساس آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان‌ملل(یونیسیف)، که گفته‌است تعداد کلی دخترانی که از سال ۲۰۲۱ شامل دستور ممنوعیت از تحصیل قرار گرفته‌اند بیش از ۱.۴ میلیون نفر است.

از جمله این دختران، ۳۳۰۰۰۰ دختر هستند که در سال ۲۰۲۳ صنف‌ششم را به پایان رساندند و امسال (۱۴۰۳) نیز نمی‌توانند به آموزش و تحصیل خود ادامه دهند.

۱ حمل سال‌نو ۱۴۰۳ در حالی زنگ مکاتب در کشور نواخته شد که نزدیک به‌ سه‌سال می‌شود دختران بالاتر از صنف‌ششم از آموزش و تحصیل محروم هستند جهان فقط تماشا می‌کند و هیچ‌گونه توجهی در این عرصه نشان نداده‌است.

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان