دختران در غزنی از برخورد نا مناسب طالبان نگران هستند
دختران در غزنی از برخورد نا مناسب طالبان نگران هستند

خبرگزاری زنان افغان: در ادامه برخورد نا مناسب طالبان بر زنان و دختران در غزنی، شماری از دختران جوان می‌گویند که در روز‌های پسین از خانه‌های خود بیرون شده نمی‌توانند. سمیرا دختر ۲۳ ساله‌ی است که در ولسوالی جاغوری دکان دارد. او به خبرگزاری زنان افغان می‌گوید که طالبان در چند روز پسین دختران را […]

خبرگزاری زنان افغان: در ادامه برخورد نا مناسب طالبان بر زنان و دختران در غزنی، شماری از دختران جوان می‌گویند که در روز‌های پسین از خانه‌های خود بیرون شده نمی‌توانند.

سمیرا دختر ۲۳ ساله‌ی است که در ولسوالی جاغوری دکان دارد. او به خبرگزاری زنان افغان می‌گوید که طالبان در چند روز پسین دختران را در این ولسوالی به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب آزار و اذیت می‌کنند.

او هم‌چنان می‌افزاید که خود شاهد چندین برخورد نا مناسب از سوی طالبان با دختران و زنان بوده است.

به گفته‌‌ی سمیرا طالبان هر ازگاهی حتی وارد دکان‌های آنها می‌‌شود و به بهانه‌های مختلف زنان و دختران را توهین و تحقیر می‌کنند.

اخیرا تصاویر به شبکه‌های اجتماعی نیز دست به دست می‌‌شوند که نشان می‌دهند طالبان دست به اذیت و آزار دختران در غرب کابل زده و شماری آنها را به اتهام عدم رعایت حجاب بجای نا معلومی انتقال داده اند.

این کار گروه طالبان با انبوهی از خشم و انتقاد شهروندان و نهاد‌های حامی حقوق زنان روبرو شده است.

اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز گذشته تصاویری را که نشان می‌دهد زنان و دختران در غرب کابل، از سوی طالبان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، را جعلی خوانده و ادعا کرده اند که آنها زنان گدا بودند و طالبان برای آنها معاش در نظر گرفته اند.