دختران در هرات: “کتاب خوانی، بهترین راه مبارزه با نا امیدی”
دختران در هرات: “کتاب خوانی، بهترین راه مبارزه با نا امیدی”

گروهی از زنان در هرات، جلسه‌های کتاب خوانی را راه اندازی کرده اند‌ که هدف از برگزاری این جلسات، گسترش فرهنگ کتاب خواندن در میان خانم‌ها می‌باشد. اشتراک کننده‌گان می‌گویند، کتاب خوانی یگانه روش آموزش و ارتقای ظرفیت است که می‌شود در هر زمان و هر مکان بدون محدودیت به انجام آن پرداخت. منیژه بهره، […]

گروهی از زنان در هرات، جلسه‌های کتاب خوانی را راه اندازی کرده اند‌ که هدف از برگزاری این جلسات، گسترش فرهنگ کتاب خواندن در میان خانم‌ها می‌باشد.
اشتراک کننده‌گان می‌گویند، کتاب خوانی یگانه روش آموزش و ارتقای ظرفیت است که می‌شود در هر زمان و هر مکان بدون محدودیت به انجام آن پرداخت.

منیژه بهره، برگزار کننده‌‌ای جلسه‌های کتاب خوانی می‌گوید، با فضای یاس و نا امیدی که در کشور حکم فرما است، کوشش کرده اند که با برگزاری این جلسات، با مشکلات موجود مبارزه کرده و فرهنگ کتاب خوانی را در میان زنان و دختران بیشتر مروج بسازند.

وی بیان‌ می‌دارد، “کتاب به عنوان بیگانه‌ترین عنصر در داخل افغانستان، همواره مورد بی مهری قرار گرفته است و ما سعی داریم از طریق این جلسات، به این پدیده‌ای نایاب در داخل افغانستان دوباره جان‌ ببخشیم.”

خانم بهره در رابطه به این موضوع همچنان می‌افزاید، هدف عمده‌‌ از برگزاری این جلسات، تثبیت جایگاه معرفتی و علمی زن در میان جامعه می‌باشد.
این در حالی است که زنان در افغانستان، بیشتر با دیدگاه‌های جنسیتی مواجه بوده و در مباحث مهم علمی حضور کم‌ رنگی داشته اند.

در همین حال شمار زیادی از زنان، از برگزاری همچین برنامه‌های که برای ارتقا ظرفیت و رشد فکری زنان در جامعه موثر واقع می‌شود، استقبال می‌کنند.

جملیه احراری که عضو این گروه کتاب خوانی است می‌گوید، با دگرگون شدن اوضاع کشور و مبهم ماندن شرایط تحصیلی و کاری برای دختران، همه امیدش را از دست داده بود. در ادامه می‌افزاید، “شرکت در این جلسات سبب می‌شود تا برای لحظاتی حال و هوای یاس و نا امیدی را فراموش کنم.”

این‌ جلسات در هر ماه دو بار برگزار می‌شود.

مرجان وفا یکی دیگر از اعضای این گروه بیان می‌دارد، کتاب خواندن رمز یک جامعه‌ای سعادت‌مند و بهترین راه برای کنار آمدن با دشواری های زنده‌گی است‌.
“من فکر می‌کنم زنان فعلی نیاز به داشتن یک مطالعه‌ای قوی دارند تا اول خود بعد جامعه را بشناسند.”

در همه‌ای جوامع “کتاب خواندن” یک ارزش دانسته شده و به باور آگاهان، در کنار بالا رفتن دانش و سطح فکری، مطالعه کردن باعث کاهش استراس‌‌های روحی و روانی در افراد می‌شود.