دختران محروم از تحصیل:«آینده ما نباید به فراموشی سپرده شود»
دختران محروم از تحصیل:«آینده ما نباید به فراموشی سپرده شود»
در آسانه آمدن سال جدید تعلیمی، دختران دانش‌آموز و دانش‌جو که از حق تحصیل بازمانده اند خواهان بازگشایی دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران در سال جدید هستند. آنان می‌گویند تحصیل برای مرد و‌ زن فرص بوده و نباید آینده آنان به فراموشی سپرده شود.

در آسانه آمدن سال جدید تعلیمی، دختران دانش‌آموز و دانش‌جو که از حق تحصیل بازمانده اند خواهان بازگشایی دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران در سال جدید هستند. آنان می‌گویند تحصیل برای مرد و‌ زن فرص بوده و نباید آینده آنان به فراموشی سپرده شود.

اسما رضایی، یک تن از دانش‌جویانی است بیش از یک سال می‌شود از ادامه تحصیل خود بازمانده است. او دانش‌جوی سال سوم دانشکده اقتصاد بوده و اکنون خواهان باز شدن دروازه‌های دانشگاه در سال جدید می‌باشد.

وی می‌گوید:«بیش از یک سال می‌شود که دیگر نتوانستیم مثل گذشته به دانشگاه برویم و درس بخوانیم. ما هم مانند پسران حق تحصیل داریم و ای کاش با آمدن سال جدید، ما هم بتوانیم دوباره با شوق و هیجان سر صنف خود رفته کنار دوست‌های ما به درس‌های خود ادامه دهیم».

این در حالی‌ست که با شروع ماه حوت، سمستر بهاری دانشگاه‌ها برای پسران دانش‌جو آغاز شده است و اما از سر نوشت دختران دانش‌جو هیچ خبری نیست.

سمیه محمدی، یکی از دختران دانش‌آموز است که از صنف ششم فارغ شده و اکنون نگران این است که در سال آینده نمی‌تواند مکتب رفته و از صنف هفتم به بعد، به درس‌هایش ادامه بدهد.

وی می‌گوید:«می‌خواهم که در سال جدید دروازه‌های مکاتب دوباره باز شود و بتوانیم از صنف هفتم به بعد هم درس بخوانیم و آینده خود را بسازیم. هر بار که یاد می‌آید در سال جدید نمی‌توانم مکتب بروم، صنفی‌ها و استادهایم را ببینم بسیار ناراحت می‌شوم».

۹۰۴ روز از بسته شدن مکاتب به روی دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف شش می‌گذرد و بیش از یک سال می‌شود که دختران دانش‌جو به دانشگاه نرفته اند. آنان از ادامه یافتن این محدودیت‌ها سخت نگران بوده و از مسوولان می‌خواهند که دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کنند.

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان