دختران معترض: «آموزش حق ماست، اجازه دهید دختران افغانستان بیاموزند»
دختران معترض: «آموزش حق ماست، اجازه دهید دختران افغانستان بیاموزند»

خبرگزاری زنان افغانستان: شماری از دختران همزمان با اعلام نتایج آزمون کانکور که تنها پسران در آن حضور داشتند، در یک مکان سربسته در اعتراض به محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران دادخواهی کردند. به رؤیت ویدیویی که از اعتراض این دختران در فضای مجازی منتشر شده، این دختران با شعارهای چون «جهالت تباهی […]

خبرگزاری زنان افغانستان: شماری از دختران همزمان با اعلام نتایج آزمون کانکور که تنها پسران در آن حضور داشتند، در یک مکان سربسته در اعتراض به محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران دادخواهی کردند.

به رؤیت ویدیویی که از اعتراض این دختران در فضای مجازی منتشر شده، این دختران با شعارهای چون «جهالت تباهی – آموزش آبادی، من داکترم تحصیل حق من است، زن حق آموزش دارد» صدای شان را علیه سیاست زن‌ستیزی طالبان بلند کردند.

این دختران معترض می‌گویند تا زمانی که طالبان دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز نکنند آنها از اعتراضات شان دست نخواهند کشید و از جامعه جهانی نیز خواسته اند که طالبان را به رسمیت نشناسد.

شماری از دختران روز گذشته نیز طی گردهمایی‌ای در اعتراض به وضع محدودیت‌های فراوان طالبان بر زنان و دختران و عدم اجازهٔ حضور دختران در آزمون شورای طبی گفته بودند: «طی دوسال گذشته دختران به دستور طالبان از تحصیل و تعلیم باز ماندند، جامعه جهانی نیز در برابر ظلم و ستم این گروه خاموش است و در این مدت آسیب پذیر ترین قشر جامعه، زنان و دختران بوده که از تمامی حقوق شان از سوی این گروه زن‌ستیز محروم شده اند.»

دختران معترض افزوده اند، آموزش حق ماست، اجازه دهید دختران افغانستان بیاموزند. این دختران می‌گویند: «در برابر ظلم این گروه ظالم، دیکتاتور و زن‌ستیز سکوت نمی‌کنیم، در مقابل ظلم شان فریاد خواهیم زد، دیگر سکوت بس است.» برعلاوه اعتراض این دختران، چند تن از فعال حقوق زنان در شهر کلن آلمان نیز از آغاز ماه سپتامبر دست به اعتصاب غذایی زده که تا دوازدهم این ماه ادامه دارد و این زنان از جامعه جهانی می‌خواهند تا گروه طالبان را به رسمیت نشناسد و رفتار این گروه با زنان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد.

این در حالی است که امسال دختران از اشتراک در آزمون کانکور سراسری کشور باز داشته شدند و این آزمون بدون حضور آنها در سراسر کشور برگزار گردید. این عمل طالبان با واکنش زنان و دختران معترض و فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان روبرو شده است، اما کسی در پاسخ به اعتراض آنها توجه و ابراز نظر نکرده است.