دختر ورزشکار بامیانی در خانه خود ورزش می‌کند
دختر ورزشکار بامیانی در خانه خود ورزش می‌کند

خبرگزاری زنان افغان: ناجیه ۱۹ ساله، یک تن از دختران ورزشکار بامیانی است که نزدیک به پنج‌سال بهار زندگی‌اش را در کوه‌پایه‌های بامیان به انجام ورزش‌های گونه‌گون سپری کرده است. او می‌گوید در ابتدا با تشویق‌ خانواده‌اش به ورزش رو آورد و کم کم در بخش‌ ورزش زمستانی اسکی پیشرفت قابل توجهی کرد. ناجیه سه […]

خبرگزاری زنان افغان: ناجیه ۱۹ ساله، یک تن از دختران ورزشکار بامیانی است که نزدیک به پنج‌سال بهار زندگی‌اش را در کوه‌پایه‌های بامیان به انجام ورزش‌های گونه‌گون سپری کرده است. او می‌گوید در ابتدا با تشویق‌ خانواده‌اش به ورزش رو آورد و کم کم در بخش‌ ورزش زمستانی اسکی پیشرفت قابل توجهی کرد.

ناجیه سه مدال قهرمانی در بخش اسکی روی چوپ بدست آورده و چندین تقدیر نامه و ستایش‌نامه نیز از این رشته ورزشی کسب کرده است.

اکنون با رسیدن فصل زمستان، ناجیه نیز به یاد روزهای افتاده که در قله‌های برفی بامیان برای اسکی می‌رفت و با دیگر دختران اسکی می‌کردند.

ناجیه می‌گوید، با آنکه دختران از ورزش منع شدند و اجازه هیچ‌گونه ورزش را ندارند، اما او همراه با یک خواهر کوچک خود در حیاط حویلی شان اسکی می‌کنند.

او به آینده خوشبین است و می‌گوید با تمرین کردن در حویلی خود به این رشته ورزشی ادامه می‌دهد.

پیش از تسلط دوباره طالبان ده‌ها دختر ورزشکار در بخش‌های مختلف به ورزش می‌پرداختند و بسیاری از آنان در مسابقات بین المللی مقام های نخست تا سوم را نیز بدست آورده بودند

اما اکنون بسیاری از این دختران در دیار غربت بسر می‌برند و بامیان را ترک کردند.