دراثر انفجار یک بم در ننگرهار چهار دختر خردسال جان باختند
دراثر انفجار یک بم در ننگرهار چهار دختر خردسال جان باختند

خبرگزاری زنان افغان: منابع محلی می‌گویند، افراد نا شناس یک بم دستی را در خانه آمر معارف ولسوالی حصارک ننگرهار انداخته است که درنتیجه انفجار آن چهار دختر خردسال این خانواده جان باخته اند. این رویداد شب گذشته، در ولسوالی حصارک رخ داده و انگیزه آن هنوز روشن نیست.

خبرگزاری زنان افغان: منابع محلی می‌گویند، افراد نا شناس یک بم دستی را در خانه آمر معارف ولسوالی حصارک ننگرهار انداخته است که درنتیجه انفجار آن چهار دختر خردسال این خانواده جان باخته اند.

این رویداد شب گذشته، در ولسوالی حصارک رخ داده و انگیزه آن هنوز روشن نیست.