دردناک‌ترین لحظه، زمانی است که تمام عزیزانت را بسوی خانه ابدی شان ببری
دردناک‌ترین لحظه، زمانی است که تمام عزیزانت را بسوی خانه ابدی شان ببری

مردی که اعضای خانواده‌اش را در زمین لرزه‌ی روز شنبه هرات از دست داده و پس از شناسایی، پیکرهای آنان را با شیون و ناله انتقال می‌دهد. این در حالی است که در چهار روز گذشته بازماندگان قربانیان این حادثه هولناک چون این مرد، زیاد به چشم خورده است.

مردی که اعضای خانواده‌اش را در زمین لرزه‌ی روز شنبه هرات از دست داده و پس از شناسایی، پیکرهای آنان را با شیون و ناله انتقال می‌دهد. این در حالی است که در چهار روز گذشته بازماندگان قربانیان این حادثه هولناک چون این مرد، زیاد به چشم خورده است.