درگیری میان طالبان و افراد مسلح در دو منطقه ولایت سمنگان
درگیری میان طالبان و افراد مسلح در دو منطقه ولایت سمنگان

منابع محلی در سمنگان میگویند از صبح در دو بخش شهر ایبک سمنگان میان طالبان و افراد مسلح که معلوم نیست متعلق به کدام گروه هستند درگیری شدید جریان دارد. این منابع می افزاید این درگیری در منطقه کارته مجاهد شهر ایبک بوده که در نتیجه آن طالبان تلفات نیز داشته اند و طالبان تاکنون […]

منابع محلی در سمنگان میگویند از صبح در دو بخش شهر ایبک سمنگان میان طالبان و افراد مسلح که معلوم نیست متعلق به کدام گروه هستند درگیری شدید جریان دارد.

این منابع می افزاید این درگیری در منطقه کارته مجاهد شهر ایبک بوده که در نتیجه آن طالبان تلفات نیز داشته اند و طالبان تاکنون چندین زخمی و کشته شده شان را به شفاخانه ولایتی سمنگان منتقل کرده اند.

در همین حال مردم محل میگویند طالبان بالای بام خانه های مردم ملکی بالاشده از آنها منحیث سنگر در مقابل این افراد مسلح استفاده کرده اند.

این در حالیست که طالبان در این مورد هیچ اطلاعات به کسی نداده اند و اجازه نشر و پخش این خبر را هم نداده اند.