درگیری کوچی‌های مسلح با دِه‌ نشینان در دایکندی
درگیری کوچی‌های مسلح با دِه‌ نشینان در دایکندی

خبرگزاری زنان افغان: کوچی‌های مسلح با حمایت طالبان محلی در دایکندی، دو روز پیش، در مربوطات ولسوالی کیتی این ولایت باشندگان محل از جمله زنان و کودکان را لت‌وکوب کرده‌اند.

خبرگزاری زنان افغان: کوچی‌های مسلح با حمایت طالبان محلی در دایکندی، دو روز پیش، در مربوطات ولسوالی کیتی این ولایت باشندگان محل از جمله زنان و کودکان را لت‌وکوب کرده‌اند.