در اثر فشارهای طالبان یک دختر معترض خودکشی کرد
در اثر فشارهای طالبان یک دختر معترض خودکشی کرد

خبرگزاری زنان افغانستان: منابعی از میان زنان معترض می‌گویند که یک دختر معترض به نام بی‌بی گل که با نام مستعار (زهرا محمدی) در یکی از جنبش‌های اعتراضی زنان فعالیت داشت، خودکشی کرد. به گفته منابع، این دختر که ۲۱ سال سن داشت پس از رهایی از زندان طالبان به دلیل تجربه‌های تلخ و وحشتناک […]

خبرگزاری زنان افغانستان: منابعی از میان زنان معترض می‌گویند که یک دختر معترض به نام بی‌بی گل که با نام مستعار (زهرا محمدی) در یکی از جنبش‌های اعتراضی زنان فعالیت داشت، خودکشی کرد.

به گفته منابع، این دختر که ۲۱ سال سن داشت پس از رهایی از زندان طالبان به دلیل تجربه‌های تلخ و وحشتناک زندان طالبان و فشارهایی که از سوی این گروه به خانواده او تحمیل می‌شد، دست به خودکشی زده و به زندگیش پایان داد.

بی‌بی گل که باشنده کندز بود، به دلیل فعالیت‌های اعتراضی از سوی طالبان بازداشت و زندانی شده بود و پس از رهایی از زندان طالبان او و خانواده‌اش تا اکنون تحت فشارهای شدید این گروه قرار داشت.

منابع می‌گویند، بی‌بی گل به دلیل تحت فشار بودن خانواده‌اش از سوی طالبان خود را مسئول وضعیت فعلی خانواده خویش می‌دانست، از این جهت ناگزیر به خودکشی شده و به زندگیش پایان داد.

طالبان با حاکمیت‌شان روز به روز با محدود کردن زنان و دختران عرصه زندگی را بر آنان تنگ و تنگ‌تر کرده است. این در حالی است که مٲموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان از چندی بدین‌سو به بهانه رعایت نشدن حجاب از سوی زنان، زنان را از شهر کابل بازداشت و به مکان نامعلوم انتقال می‌دهد.