در اثر منحرف شدن یک موتر در ولسوالی پنجاب ۱۴ تن زخمی شدند
در اثر منحرف شدن یک موتر در ولسوالی پنجاب ۱۴ تن زخمی شدند

خبرگزاری زنان افغان: منابع محلی از ولایت بامیان میگویند امروز چهار شنبه ۱۷ جوزا به اثر منحرف شدن یک موتر نوع فلانکوچ در مسیر نوشاخ و دم جوی ولسوالی پنجاب بامیان ۱۴ تن زخمی شدند. بر اساس گفته منبع یک کودک و دو زن شامل زخمیان این حادثه هستند که وضعیت آنان وخیم گزارش شده […]

خبرگزاری زنان افغان: منابع محلی از ولایت بامیان میگویند امروز چهار شنبه ۱۷ جوزا به اثر منحرف شدن یک موتر نوع فلانکوچ در مسیر نوشاخ و دم جوی ولسوالی پنجاب بامیان ۱۴ تن زخمی شدند.
بر اساس گفته منبع یک کودک و دو زن شامل زخمیان این حادثه هستند که وضعیت آنان وخیم گزارش شده است.
زخمیان این حادثه به شفاخانه مرکزی بامیان منتقل شده اند.
این در حالی است که رخ داد های ترافیکی در یکسال پسین در بامیان افزایش یافته و دها قربانی بجا گذاشته است.