در تازه‌ترین نظر سنجی یک نهاد، زنان افغانستان در بد‌ترین وضعیت اجتماعی قرار دارند
در تازه‌ترین نظر سنجی یک نهاد، زنان افغانستان در بد‌ترین وضعیت اجتماعی قرار دارند

خبرگزاری زنان افغان: موسسه گالوپ درتازه‌ترین یافته‌‌های که در مورد زنان افغانستان صورت گرفته است نشان می‌دهد که وضعیت اجتماعی زنان در حد اقل‌ترین رقم خود رو به سقوط گراییده است. این بررسی که در ماه جولای ۲۰۲۳ انجام شده، تنها ۱۱ درصد زنان در افغانستان از آزادی و وضعیت اجتماعی شان رضایت نشان داده […]

خبرگزاری زنان افغان: موسسه گالوپ درتازه‌ترین یافته‌‌های که در مورد زنان افغانستان صورت گرفته است نشان می‌دهد که وضعیت اجتماعی زنان در حد اقل‌ترین رقم خود رو به سقوط گراییده است.

این بررسی که در ماه جولای ۲۰۲۳ انجام شده، تنها ۱۱ درصد زنان در افغانستان از آزادی و وضعیت اجتماعی شان رضایت نشان داده است که این امار کمترین رقم در بیش از دو دهه گذشته است.

بر بنیاد نظر سنجی گالوپ در سال گذشته، ۲۹ درصد زنان از وضعیت اجتماعی شان رضایت نشان داده بودند.

در این نظر سنجی همچنان آمده است که میزان خوشحالی و رضایت مردان نیز کاهش یافته است.

این در حالی است که، پس از روی کار آمدن طالبان، انبوهی از مشکلات فراروی شهروندان افغانستان قرار گرفته و آنانرا در تنگنای ادامه‌ی زندگی قرار داده اند.

محدودیت‌ها بر زنان، فقر اقتصادی، نبود زمینه‌ی شغلی و قتل‌های مرموز و هدفمند افراد ملکی، از مشکلات است که شهروندان کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.