در پی فرو ریختن سقف یک خانه در کاپیسا ۴۵ تن زخم برداشتند
در پی فرو ریختن سقف یک خانه در کاپیسا ۴۵ تن زخم برداشتند

خبرگزاری زنان افغان: منابع از ولایت کاپیسا می‌‌گویند در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در یک مراسم عروسی در ولسوالی نجراب کاپیسا ۴۵ تن زخمی شده اند. این حادثه امروز دوشنبه یازدهم ثور، در روستای <ویشار> از مربوطات ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا رخ داده است به گفته‌ ی منابع زنان و کودکان نیز شامل […]

خبرگزاری زنان افغان: منابع از ولایت کاپیسا می‌‌گویند در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در یک مراسم عروسی در ولسوالی نجراب کاپیسا ۴۵ تن زخمی شده اند.
این حادثه امروز دوشنبه یازدهم ثور، در روستای <ویشار> از مربوطات ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا رخ داده است به گفته‌ ی منابع زنان و کودکان نیز شامل زخمی های این رویداد هستند.