در پی یک رویداد ترافیکی در کاپیسا یک زن جان باخته
در پی یک رویداد ترافیکی در کاپیسا یک زن جان باخته

خبرگزاری زنان افغانستان: منبع محلی از ولایت کاپیسا می‌گویدکه در پی یک رویداد ترافیکی نا وقت روز گذشته دوشنبه، ۱۳ سنبله در روستای “علی‌خیل” از مربوطات مرکز این ولایت یک زن جان باخته است. .علت این رویداد بی احتیاطی راننده گفته شده است.

خبرگزاری زنان افغانستان: منبع محلی از ولایت کاپیسا می‌گویدکه در پی یک رویداد ترافیکی نا وقت روز گذشته دوشنبه، ۱۳ سنبله در روستای “علی‌خیل” از مربوطات مرکز این ولایت یک زن جان باخته است.

.علت این رویداد بی احتیاطی راننده گفته شده است.