دستور حجاب و پوشاندن صورت مانکن‌های لباس در بامیان
دستور حجاب و پوشاندن صورت مانکن‌های لباس در بامیان
شماری از زنان صنعتکار شاغل در بخش صنایع دستی و فروشندگان لباس‌های زنانه در بامیان به خبرگزاری زنان افغانستان خبر داده، می‌گویند ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان از آنان خواسته تا صورت مانکن‌های لباس را با پوشاندن مخفی کنند و حجاب را برای لباس‌های شان رعایت کنند.

شماری از زنان صنعتکار شاغل در بخش صنایع دستی و فروشندگان لباس‌های زنانه در بامیان به خبرگزاری زنان افغانستان خبر داده، می‌گویند ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان از آنان خواسته تا صورت مانکن‌های لباس را با پوشاندن مخفی کنند و حجاب را برای لباس‌های شان رعایت کنند.

به گفته‌ی این خانم‌ها، مسئولان امر به معروف طالبان اول از آنان خواسته تا ماسک به صورت این مانکن‌ها بزنند تا باعث جلوگیری از گناه شود، پس از آنکه به دستور طالبان ماسک به صورت مانکن‌های لباس زده اند بعد از سپری شدن چند روز ماموران امر به معروف طالبان خواستار حجاب برای مانکن‌های لباس شده اند و هشدار داده اند اگر صورت مانکن ها را به طور کامل نپوشانند، سر مانکن‌ها را قطع خواهند کرد.

این زنان فروشنده می‌افزایند قبل از به قدرت رسیدن گروه طالبان فروشات آنان خوب بود و اکثریت مشتری‌های شان را توریست های خارجی شکل می‌دادند ولی با به قدرت رسیدن دوباره طالبان فروشان آنان کم شده و مردم نیز به دلیل اقتصاد ضعیف و بیکاری و بلند بودن قیمت این لباس‌ها نمی‌توانند از این نوع لباس‌ها خریداری کنند.

در حال حاضر صنایع دستی و فروشندگی تنها منبع درآمد زنان در بامیان است که آن هم پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان کم‌رنگ شده و از جانب دیگر وضع محدویت‌های کاری از سوی این گروه بازاریابی و بازار فروش این فروشندگان خرد را به رکود مواجه ساخته است. به گفته این بانوان ایجاب می‌کند این گروه بهبودی در این وضعیت ایجاد کند و نهادهای بین‌المللی نیز در زمینه توانمندسازی زنان کشور بیش از پیش کار کنند.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان