دستگیری ژولیا پارسی از سوی طالبان 
دستگیری ژولیا پارسی از سوی طالبان 

  دستگیری ژولیا پارسی از سوی طالبان خبرگزاری زنان افغانستان: گروه طالبان پس از دستگیری ندا پروانی با دو عضو خانواده اش، ژولیا پارسی یکی از زنان معترض را نیز دستگیر کردند. منابعی از میان جنبش های زنان به خبرگزاری زنان افغانستان دستگیری خانم پارسی تا یید کردند. زمان دقیق دستگیری و محل نگهداری او […]

 

دستگیری ژولیا پارسی از سوی طالبان

خبرگزاری زنان افغانستان: گروه طالبان پس از دستگیری ندا پروانی با دو عضو خانواده اش، ژولیا پارسی یکی از زنان معترض را نیز دستگیر کردند.

منابعی از میان جنبش های زنان به خبرگزاری زنان افغانستان دستگیری خانم پارسی تا یید کردند.

زمان دقیق دستگیری و محل نگهداری او تاکنون مشخص نیست.