دفتر معاونت سازمان ملل در گزارشی گفته است که زنان با خشونت‌های گونه‌گون روبرو هستند
دفتر معاونت سازمان ملل در گزارشی گفته است که زنان با خشونت‌های گونه‌گون روبرو هستند

خبرگزاری زنان افغان: دفتر معاونت سازمانوملل در تازه‌ترین گزارشی از خشونت‌ها علیه زنان افغان پرده برداشته است. در این گزارش آمده است که در دوسال حکومت طالبان زنان با خشونت‌های مانند‌، قتل، تجاوز جنسی‌، لت و کوب، فرار از منزل، محرومیت از ارث و ازدواج‌های اجباری روبرو شده اند. یافته های این گزارش نشان می‌دهد […]

خبرگزاری زنان افغان: دفتر معاونت سازمانوملل در تازه‌ترین گزارشی از خشونت‌ها علیه زنان افغان پرده برداشته است.

در این گزارش آمده است که در دوسال حکومت طالبان زنان با خشونت‌های مانند‌، قتل، تجاوز جنسی‌، لت و کوب، فرار از منزل، محرومیت از ارث و ازدواج‌های اجباری روبرو شده اند.

یافته های این گزارش نشان می‌دهد که طالبان در رسیدگی به خشونت علیه زنان از قوانین فقهی و در کم‌ترین مواردی از قوانین حکومت پیشین پیروی می‌کنند. اما قوانین مشخصی درباره رسیدگی به قضایای خشونت وجود ندارد و هر اداره طالبان مطابق میل خود رفتار می‌کنند.

اما طالبان ادعا کرده اند که هیچ‌گونه بی عدالتی در برابر زنان صورت نگرفته و قضایایی خشونت علیه زنان بر اساس قوانین شریعت در مرحله اجرا قرار می‌گیرد.

ادعای که زنان آنرا رد می‌کنند و می‌گویند که هم اکنون هزاران زنافغان با خشونت‌ها گونه‌گون دست و پنجه نرم می‌کنند و این خشونت ها در حال افزایش است.