دکتر شفیقه یارقین «دیباج»
دکتر شفیقه یارقین «دیباج»

دکتر شفیقه یارقین “دیباج” محمد قاسم قاضی زاده « برق» ولد قاضی محمد اسماعیل. سال تولد: ۲۴ نوامبر سال ۱۹۵۵ میلادی. محل تولد: ولایت سرپل، گذر قاضی خانه تحصیلات: دکترای زبان و ادبیات، در ماه فبروری سال ۱۹۹۹ از انستیتوت زبان و ادبیات میر علی شیر نوایی اکادمی علوم جمهوری ازبکستان، لیسانس در سال ۱۳۵۵ […]

دکتر شفیقه یارقین “دیباج”
محمد قاسم قاضی زاده « برق» ولد قاضی محمد اسماعیل.
سال تولد: ۲۴ نوامبر سال ۱۹۵۵ میلادی.
محل تولد: ولایت سرپل، گذر قاضی خانه
تحصیلات: دکترای زبان و ادبیات، در ماه فبروری سال ۱۹۹۹ از انستیتوت زبان و ادبیات میر علی شیر نوایی اکادمی علوم جمهوری ازبکستان،
لیسانس در سال ۱۳۵۵ از فاکولتۀ ژورنالیزم دانشکدۀ ادبیات و علوم بشری دانشگاه کابل،
دوره متوسطه و عالی در لیسۀ رابعۀ بلخی کابل ۱۳۵۱
ابتداییه در لیسۀ سلطانه رضیۀ مزارشریف ۱۳۴۵

وظایف رسمی:
۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ رییس شورای علمی وزارت معارف و مشاور نصاب تعلیمی
۱۳۸۵- ۱۳۸۷ رییس امور تربیتی وزارت معارف و مدیر مسئول مجلۀ «تربیت»
۱۳۸۴- ۱۳۸۵ مشاور نصاب تعلیمی
۱۳۸۰-۱۳۸۱ معین مسلکی وزارت امور زنان. (وکیل در لویه جرگۀ اضطراری)
۱۳۷۶-۱۳۸۰ عضو ارشد علمی اکادمی علوم ازبکستان.
(۱۳۷۶-۱۳۸۰ از تسلط طالبان بر شمال افغانستان تا ایجاد حکومت موقت در مهاجرت عضو ارشد علمی اکادمی علوم ازبکستان)
۱۳۷۴-۱۳۷۶ رییس شورای اسلامی زنان جوزجان و همزمان با آن مدت سه سال استاد افتخاری در انستیتوت پیداگوژی میر علی شیر نوایی جوزجان.
۱۳۷۰- ۱۳۷۴ مشاور فرهنگی والی جوزجان.
۱۳۶۸-۱۳۷۰ در بست فوق رتبه با حفظ حقوق کدر علمی اکادمی علوم به حیث رییس عمومی نشرات و تبلیغات مجلس سنا و در عین زمان مدیر مسئول مجلۀ ماهانۀ «سنا» و گوینده و تهیه کنندۀ برنامۀ هفتگی «صدای سنا» در رادیو و تلویزیون ملی افغانستان
۱۳۵۹-۱۳۶۹ عضو علمی و رییس یکی از شعبات اکادمی علوم اکادمی علوم افغانستان.
۱۳۵۷-۱۳۵۹ مدیر برنامه های ادبی رادیو و تلویزیون افغانستان و در عین زمان تهیه کننده و گویندۀ برنامه های ادبی رادیو و تلویزیون ملی
۱۳۵۶ معلم در معارف افغانستان.

دکتر شفیقه در کنار فعالیتهای که داشتند اثار زیادی را به چاپ رسانند.
ایشان ۴۱ اثار به چاپ رساندند که عبارتند از: دیوان ظهیرالدین محمد بابر (متن انتقادی) در بیشتر از (۵۰۰) صفحه شامل مقدمه یکصد و سی و هشت صفحه ای به زبان دری، لغتنامه، فهارس و تعلیقات، سال چاپ ۱۳۶۲
دیوان نادره بیگم در بیشتر از (۳۵۰) صفحه شامل مقدمه ای بیشتر از یکصد و شصت صفحه به زبان دری، سال چاپ ۱۳۶۸
بابرگه ارمغان (ارمغان به بابر)، (مقدمه، تدوین و اهتمام) سال چاپ ۱۳۶۲
نصاب الصبیان (با مقدمه، لغتنامه و اهتمام) سال چاپ ۱۳۶۲
سیمای میر علی شیر نوایی (کار علمی مشترک با محمد حلیم یارقین) به زبان فارسی، سال چاپ ۱۳۶۹
بابر منگولیگی (جاودانگی بابر)، (کار مشترک علمی با محمد حلیم یارقین) سال چاپ ۱۳۷۲
ترکی آتلر سوزلیگی (فرهنگ نامهای ترکی)، ( کار مشترک با محمد حلیم یارقین)، شبرغان، سال چاپ ۱۳۷۷
جوایزی که ایشان به دست آوردند:
جایزه بین المللی دکتر محمد معین در سال ۱۳۹۰ از کشور جمهوری اسلامی ایران، مدال ملالی در سال ۱۳۹۰، مدال غازی میر بچه خان ۱۳۸۹، جایزۀ بهترین کتاب سال ۱۳۸۷ از کشور جمهوری اسلامی ایران برای کتاب فرهنگ دو جلدی ازبکی به فارسی، جایزه و مدال طلای فوند بین المللی بابر از کشور جمهوری ازبکستان ۱۹۹۹، جایزۀ “آزادی” مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان “مجما” در سال ۱۳۸۶، جایزۀ ادبی “حکیم ناصر خسرو بلخی”، دو جایزۀ مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، چند مدال صداقت، دو نشان افتخار، ترفیعات فوق العاده، تقدیرنامه های درجه اول و تعدادی تحسین نامه.