ده‌ها تن از دختران بامیانی در امتداد مغاره‌های بودا درس می‌خوانند
ده‌ها تن از دختران بامیانی در امتداد مغاره‌های بودا درس می‌خوانند

در حالیکه آنان از وضعیت بد اقتصادی رنج می‌برند، اما می‌گویند تنها آرزوی شان رفتن به مکتب است. بیشتر در ویدیو ببینید

در حالیکه آنان از وضعیت بد اقتصادی رنج می‌برند، اما می‌گویند تنها آرزوی شان رفتن به مکتب است.
بیشتر در ویدیو ببینید