دو خبرنگار محلی در بدخشان کارگاه خیاطی ویژه‌ را برای بانوان  ایجاد کردند
دو خبرنگار محلی در بدخشان کارگاه خیاطی ویژه‌ را برای بانوان  ایجاد کردند

ناظم قاسمی و باعث حکیمی دو خبرنگار محلی در ولایت بدخشان، یک کارگاه خیاطی ویژه‌ی بانوان را به هزینه شخصی خود شان، در شهر فیض آباد مرکز این ولایت ایجاد کرده اند. باعث حکیمی خبرنگار محلی بدخشان می گوید پس تحولات اخیر و یک مدت طولانی بانوان نمیتوانستند کار وفعالیت داشته باشند آنان خواستند با […]

ناظم قاسمی و باعث حکیمی دو خبرنگار محلی در ولایت بدخشان، یک کارگاه خیاطی ویژه‌ی بانوان را به هزینه شخصی خود شان، در شهر فیض آباد مرکز این ولایت ایجاد کرده اند.

باعث حکیمی خبرنگار محلی بدخشان می گوید پس تحولات اخیر و یک مدت طولانی بانوان نمیتوانستند کار وفعالیت داشته باشند آنان خواستند با ایجاد این کارگاه برای زنان امید به برگشت دوباره به کار وفعالیت در جامعه را بدهند

آقای حکیمی هدف از ایجاد این کارگاه خیاطی ویژه‌ی بانوان را جلوگیری از فساد اخلاقی، زمینه اشتغال زایی برای بانوان وتشویق آنها بخاطر فعالیت درجامعه عنوان می‌کند.

به گفته وی دراین کارگاه خیاطی، آنان برای بیش از ده بانو زمینه کار را فراهم ساخته اند وازین میان سه تن شان مربی وبقیه درین مکان مهارت های خیاطی را می آموزند

حکیمی می افزاید که بانوان درین کارگاه لباس های افغانی تاجکی، عربی،و اروپایی ،کت شلوار،و کت دامن را برای مشتریان شان آماده میکنند

ناظم قاسمی یکی دیکر از مسئولان این کارگاه خیاطی،‌در بدخشان می گوید که آنان این کارگاه را با هزینۀ حدود هشتاد هزار افغانی به‌راه انداخته‌ اند تا بتوانند زمینه‌ی اشتغال‌زایی و یادگیری را برای بانوان این ولایت فراهم کنند.

ازسوی هم برخی ازین بانوان که درین کارگاه کار میکنند ضمن سپاس گذاری از برگزار کننده گان این کارگاه می گویند که پس از چندین ماه آنان توانستند دوباره به کار آغاز کنند.

این بانوان از رهبری امارت اسلامی میخواهند تا برای زنان درین ولایت در بخش های که در آن ضرورت احساس میشود زمینه کار را مهیا سازند.