دو مجموعه‌ی شعر از دو شاعر زن با پیام روشنایی به زنان افغانستان درکابل منتشر شد
دو مجموعه‌ی شعر از دو شاعر زن با پیام روشنایی به زنان افغانستان درکابل منتشر شد

خبرگزاری زنان افغانستان: با وجود محدودیت های گروه طالبان بر زنان و مردود شدن فعالیت های فرهنگی و ادبی از سوی این گروه، یک مجموعه شعر شامل دوبیتی و رباعی تحت عنوان« هوا عطر نفس های تو دارد» از ترنم سیدی و یک مجموعه شعر دیگر تحت عنوان« قسم به سکوت» از نظیفه سلیمی، شاعران زن […]

خبرگزاری زنان افغانستان: با وجود محدودیت های گروه طالبان بر زنان و مردود شدن فعالیت های فرهنگی و ادبی از سوی این گروه، یک مجموعه شعر شامل دوبیتی و رباعی تحت عنوان« هوا عطر نفس های تو دارد» از ترنم سیدی و یک مجموعه شعر دیگر تحت عنوان« قسم به سکوت» از نظیفه سلیمی، شاعران زن درکابل به چاپ رسید.

این مجموعه ها با پیام روشنایی، به زنان افغانستان اهدا شده است.

بانو‌ ترنم سیدی به خبرگزاری زنان افغانستان گفت مجموعه شعری« هوا عطر نفس های تو دارد» را به زنان مبارز افغانستان اهدا کرده و از این طریق از مبارزات حق طلبانه‌ی زنان افغانستان در برابر طالبان قدردانی کرده است.

بانو سیدی گفت که در این مجموعه ۱۹۳ قطعه دوبیتی و ۲۴ قطعه رباعی جا گرفته و از سوی انتشارات پرند به نشر رسیده است.

ترنم سیدی گفت:«دوبیتی با پیشینه‌ی فرهنگی میان مردم افغانستان و لهجه های متفاوت و شیرین طرفداران خودرا دارد و من نیز در این مجموعه دوبیتی هایی سرودم که مخاطب برخی از آنان زنان افغانستان است، این مجموعه را به زنان افغانستان اهدا کردم که در ظلمانی ترین شب ها و روزهای تاریک در سیطره‌ی طالبان بسر میبرند و چون شمع روشن مانده اند و شعله‌ی مبارزه در برابر طالبان در وجود آنان نیز روشن است.»

دو مجموعه غزل و شعر سپید از بانو سیدی نیز قرار است به زودی منتشر شود.

درهمین حال  نخستین مجموعه‌ی شعر از نظیفه سلیمی شاعر جوان تحت عنوان «قسم به سکوت» از سوی موسسه فرهنگی کامه و انتشارات امیری در کابل چاپ و نشر و رونمایی شد.

بانو نظیفه سلیمی در برنامه رونمایی این مجموعه شعر گفت: « برای ایجاد روح امید و اطمینان در زنانی که در سکوت و سیاهی گیر کرده اند، مجموعه‌ی قسم به سکوت را بیرون داده ام و نام‌ این مجموعه را از پهلوهای تاریک و ساکت زندگی زنان برگرفته ام‌، زنی که برای رسیدن به روشنایی، به آن‌ها سوگند یاد کرده است.»

بانو سلیمی همچنان می‌گوید:«در شرایط کنونی، برون‌دادن فریادهای ناشی از ظلم و وحشت که با مشت مردسالاری در گلوی زنان این سرزمین خفه می‌شود و هم‌چنان به‌تصویرکشیدن عینی و واقع‌گرایانه‌ی روح زندگی، احساسات پاک آدمی و آن چه بر جامعه می‌گذرد، از رسالت‌های یک شاعر زن است.»

این درحالیست که گروه طالبان زنان را از تمام عرصه های زندگی به گونه‌ی سیستماتیک حذف کردند اما زنان افغانستان با ایجاد جنبش های زنانه طی دوسال سلطه‌ی این گروه بر افغانستان، در برابر طالبان به مبارزات مدنی پرداخته اما پاسخ اعتراضات و مبارزات مدنی زنان همواره سرکوب وخشونت بوده است.