دیدبان حقوق بشر: کاهش دسترسی میلیون‌ها افغان به ویژه زنان به خدمات صحی در افغانستان
دیدبان حقوق بشر: کاهش دسترسی میلیون‌ها افغان به ویژه زنان به خدمات صحی در افغانستان

خبر گزاری زنان افغانستان: دیده بان حقوق بشر با نشر گزارش گفته است که کاهش حمایت‌های مالی نهاد‌های مدد رسان و وضعیت دشوار اقتصادی پس از آگست ۲۰۲۱ در افغانستان، دسترسی میلیون‌ها افغان به ویژه زنان را به خدمات بنیادی از جمله مراقبت‌های بهداشتی کاهش داده است. در همین حال شماری از باشنده‌گان ولایت بادغیس […]

خبر گزاری زنان افغانستان: دیده بان حقوق بشر با نشر گزارش گفته است که کاهش حمایت‌های مالی نهاد‌های مدد رسان و وضعیت دشوار اقتصادی پس از آگست ۲۰۲۱ در افغانستان، دسترسی میلیون‌ها افغان به ویژه زنان را به خدمات بنیادی از جمله مراقبت‌های بهداشتی کاهش داده است.

در همین حال شماری از باشنده‌گان ولایت بادغیس که بخاطر تداوی در شفاخانه حوزوی هرات مراجعه کرده اند، از دسترسی نداشتن به خدمات مورد نیاز صحی در مناطق شان شکایت دارند.

زهرا، یکی از بیمارانی است که از ولایت بادغیس بخاطر عملیات کمر خود به شفاخانه حوزوی هرات آمده است و نبود امکانات کافی در مراکز صحی ولایت شان شکایت دارد.

وی می‌گوید:«در ولایت ما مراکز صحی امکانات زیادی ندارد و حتی داکتران هم نمی‌توانند مریضی ما را درست تشخیص و تداوی کنند. به کمرم یک غده وجود داشت که باید عمل می‌شد، مجبور شدم همراه خسر و‌ خواهر خود راه طولانی را طی کرده و با مصارف زیاد اینجا عملیات‌ شدم. اگر به منطقه ما این امکانات می‌بود اینقدر سرگردان هم نمی‌شدیم».

نبود امکانات صحی، کمبود داکتران زن، طی کردن مسافت‌های طولانی و هزینه‌های زیاد بخاطر تداوی از جمله مشکلات عمده بیماران و بیماران دارانی است که در مناطق شان به خدمات صحی دسترسی لازم را ندارند.

ریحان، یکی از بیمارانی است که همراه شوهر خود از قریه پشتون زرغون به مرکز شهر هرات برای تداوی آمده است.

وی می‌گوید:«یک هفته می‌شود که به شفاخانه حوزوی هرات هستیم و چون حامله هستم برایم مشکل پیدا شده بود. دکترانی که در ولسوالی ما هستند نمی‌تواند بفهمند که مشکل مریض ما چی است بخاطر همین آمدیم به شهر و این‌جا هم کسی را نمی‌شناسیم، تمام اقارب ما در پشتون زرغون است. شب هم که به هوتل می‌باشیم برای ما بسیار قیمت تمام می‌شود».

با نظر داشت این که در شهروندان افغانستان بخصوص همواره با مشکل دسترسی به خدمات صحی رو به رو بوده اند، اکنون گزارش تازه دیده‌بان حقوق‌ بشر یا HRW نیز نشان می‌دهد که‌‌ پس از آگست ۲۰۲۱ و کاهش حمایت‌های مالی و توسعه‌ای، سیستم بهداشت افغانستان به شدت متاثر شده و میلیون‌ها افغان را آسیب پذیر کرده است.