اولین زن رئیس جمهور
اولین زن رئیس جمهور

پس از مرگ جان مگوفولی رئیس‌جمهور تانزانیا معاون او سامیه سولوهوحسن روز چهارشنبه سوگند یاد کرد. حالا او رئیس‌جمهور کشور می باشد. اولین بار خانم سامیه سولوهو در سال ۲۰۱۵ بعنوان معاون رئیس‌جمهور انتخاب شد و سال قبل نیز بعنوان معاون رئیس‌جمهور انتخاب شده بود. بر اساس قانون اساسی دوره ریاست‌جمهوری وی ۴ سال است. […]

پس از مرگ جان مگوفولی رئیس‌جمهور تانزانیا معاون او سامیه سولوهوحسن روز چهارشنبه سوگند یاد کرد. حالا او رئیس‌جمهور کشور می باشد. اولین بار خانم سامیه سولوهو در سال ۲۰۱۵ بعنوان معاون رئیس‌جمهور انتخاب شد و سال قبل نیز بعنوان معاون رئیس‌جمهور انتخاب شده بود. بر اساس قانون اساسی دوره ریاست‌جمهوری وی ۴ سال است.

خانم سامیه سولوهو یگانه رئیس‌جمهور زن در آفریقا شده است. گرچه کشور اتیوپی هم رئیس‌جمهور زن دارد، اما مقام ریاست‌جمهوری در آن کشور برخلاف تانزانیا بیشتر تشریفاتی است. او به جمع اندک زنانی پیوست که کشورهایشان را رهبری می‌کنند. این خانم ۶۱ ساله بدون درنظرداشت جنسیت، اعتبار و احترام زیاد در بین جامعه تانزانیایی‌ها کسب کرده و مردم او را از روی احترام سامیه مادر می‌گوید.