رقابت‌های لیگ برترفوتبال بانوان کابل
رقابت‌های لیگ برترفوتبال بانوان کابل

این رقابت‌ها پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته با حضور تیم‌های سنگر، استقلال، افغان کلپ، جوانان کابل، عدالت، آشیانه، شریفی سپورت و ستاره‌های بنین در ورزشگاه فدراسیون فتبال کابل، آغاز شدند. این رقابت‌ها تا سه ماه دیگر، ادامه خواهند داشت. آرزو رحیمی، مسؤول کمیتۀ بانوان فدراسیون فوتبال می‌گوید این رقابت‌ها ابتدا در سطح کابل و در ادامه با […]

این رقابت‌ها پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته با حضور تیم‌های سنگر، استقلال، افغان کلپ، جوانان کابل، عدالت، آشیانه، شریفی سپورت و ستاره‌های بنین در ورزشگاه فدراسیون فتبال کابل، آغاز شدند.
این رقابت‌ها تا سه ماه دیگر، ادامه خواهند داشت.
آرزو رحیمی، مسؤول کمیتۀ بانوان فدراسیون فوتبال می‌گوید این رقابت‌ها ابتدا در سطح کابل و در ادامه با توجه به ظرفیت فوتبالی در ولایت‌ها، نیز برگزار خواهند شد تا زمینه ساز تشکیل لیگ معیاری فوتبال بانوان در سطح کشور باشد.
پس از این رقابت‌ها، تیم‌های برتر بانوان در ولایت‌های کشور نیز با هم رقابت می‌کنند و پایان این بازیها، برترین تیم‌ها جواز حضور در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان را به‌دست خواهند آورد