رهایی از فقر و تنگدستی، باشندگان دایکندی:” اموال خانه‌های شانرا بفروش می‌رسانند.”
رهایی از فقر و تنگدستی، باشندگان دایکندی:” اموال خانه‌های شانرا بفروش می‌رسانند.”

خبرگزاری زنان افغان: یک خانواده در شهر نیلی مرکز دایکندی ادعا می‌کنند که در اثر فقر و تنگدستی تمام اموال خانه‌ی خود را بفروش رسانیده و اکنون زیر سقف بدون فرش بروی خاک زندگی می‌کنند. محمد حسین سرپرست این خانواده که ۴۸ سال عمر دارد، به خبرگزاری زنان افغان گفت، که نان آور هشت عضو […]

خبرگزاری زنان افغان: یک خانواده در شهر نیلی مرکز دایکندی ادعا می‌کنند که در اثر فقر و تنگدستی تمام اموال خانه‌ی خود را بفروش رسانیده و اکنون زیر سقف بدون فرش بروی خاک زندگی می‌کنند.

محمد حسین سرپرست این خانواده که ۴۸ سال عمر دارد، به خبرگزاری زنان افغان گفت، که نان آور هشت عضو خانواده‌اش است و فقر و بیکاری او را مجبور کرده که تمام اموال خانواده‌اش را بخاطر تامین کردن لقمه نان برای کودکان‌اش، بفروش برساند.

در میان این خانواده‌ که سه کودکان دختر نیز زندگی می‌کنند می‌گویند که از دو ماه به اینسو جز نان خشک دیگر خوراک نخورده‌اند.

فقر و تنگدستی در میان خانواده‌ها تا آنجای رسیدگی که محمد حسین می‌گوید، این بار ناگزیر است یکی از دختران اش را بفروش برساند.

به گفته‌ی این خانواده، فقر و تنگدستی نه تنها آنان، بل گریبان صدها خانواده‌های دیگر را نیز گرفته است.

سردی زمستان، بیکاری و محدودیت‌ها بر کار باشندگان این ولایت، زندگی را به کام آنها تلخ‌تر ساخته است.

محمد حسین همچنان می‌افزاید که خانواده‌های زیادی به دلیل فقر و تنگدستی زمین‌های زراعتی خود را نیز بفروش رسانیده و با آنهم چالش‌های فقر و تنگدستی آنها رفع نشده است.

در عین حال شماری دیگر باشندگان دایکندی می‌گویند که کمک‌های بشری در این ولایت کاهش یافته و شماری از موسسات که هم اکنون فعالیت دارند، بصورت عادلانه کمک‌رسانی نمی‌کنند.

این در حالی است که سازمان ملل، در گزارشی از گرسنگی بیش از ۲۰ میلیون تن شهروندان افغانستان خبر داده است.