روزشمار محاکمات صحرایی زنان توسط طالبان درافغانستان
روزشمار محاکمات صحرایی زنان توسط طالبان درافغانستان

در ۵۱ محکمه صحرایی ۹۴ زن و ۲۹۸ مرد از سوی طالبان در محضر عام محکوم به مجازات شلاق، زندان، تیرباران و سنگسار شدند. شکنجه،خشونت وبدرفتاری، شلاق و تیرباران افراد در زندان های مخوف طالبان دور از چشم رسانه ها و نهادهای حقوق بشری بیداد می­کند اما طالبان علاوه برآن اشخاصی زیادی را به اتهامات […]

در ۵۱ محکمه صحرایی ۹۴ زن و ۲۹۸ مرد از سوی طالبان در محضر عام محکوم به مجازات شلاق، زندان، تیرباران و سنگسار شدند.

شکنجه،خشونت وبدرفتاری، شلاق و تیرباران افراد در زندان های مخوف طالبان دور از چشم رسانه ها و نهادهای حقوق بشری بیداد می­کند اما طالبان علاوه برآن اشخاصی زیادی را به اتهامات مختلف در محاکمات صحرایی در محضرعام به گونه­ی خشونت بار مجازات کردند.

خبرگزاری زنان افغان مواردی از محاکمات صحرایی طالبان را گردآوری کرده است که در رسانه های محلی،ملی و بین المللی ویا توسط دادگاه طالبان منتشر شده است و مردم محل، افراد طالبان و درمواردی سرات طالبان صحنه­ی مجازات را تماشا کرده اند.

براساس روزشمار خبرگزاری زنان افغان، از زمان تسلط طالبان درکشور تاکنون۳۹۲ نفر در۲۳ ولایت کشور از سوی طالبان در محاکمات صحرایی ودرمحضرعام مجازات شدند که ازین میان، ۹۴ تن آنان زنان و ۲۹۸ تن آن مردان بودند.

یک زن در بدخشان سنگسار شده یک زن در ننگرهار تیرباران و ۹۲ زن دیگر به اتهامات رابطه­ی نامشروع، دزدی و فرار ازمنزل درسراسر افغانستان در محاکمات صحرایی و در محضر عام شلاق خوردند.

درمجموع ۲۹۸ مرد به اتهامات روابط جنسی نامشروع با زنان، قتل، سرقت، خرید وفروش مواد مخدر و مشروبات الکولی، لواط، و کلاهبرداری در محاکمات صحرایی محکوم به مجازات مرگ، شلاق و زندان شدند.

۲۸۶ مرد درمحضر عام شلاق خوردند یک مرد سنگسار، یک مرد قصاص شده است وهمچنان یک مرد در ننگرهار، هشت مرد در هرات و یک مرد در بغلان ازسوی طالبان تیرباران و اجساد شان به نمایش گذاشته شدند.

اولین محکمه صحرایی سنگسار یک زن و یک مرد توسط طالبان پس از قدرت گیری در افغانستان، از ولسوالی نسی ولایت بدخشان آغاز شد.

قربانی این رویداد، زن سی و پنج ساله­ای به اسم کریمه بود که در بیست وپنجم دلو ۱۴۰۰ در ولسوالی نسی ولایت بدخشان، به اتهام رابطه جنسی با یک مرد سنگسار شد.

کریمه و مردی متهم به رابطه جنسی خارج از ازدواج، زیر ضربات سنگ و شلاق، دوساعت دوام آوردند و سپس جان باختند.

سایر محکمه های صحرایی طالبان در بیست وسه ولایت کشور را در ذیل بخوانید:

بیشترین محاکمات صحرایی در ولایت های غور وهرات صورت گرفته است.

هفت محکمه صحرایی درغور

درچهارم  حوت ۱۴۰۰، طالبان یک مرد و یک زن را به ‌اتهام رابطه خارج از ازدواج در شهر فیروزکوه شلاق زدند.

در بیست ونهم  سرطان ۱۴۰۱، گروه طالبان یک زن و یک مرد را به اتهام ملاقات  در محضرعام شلاق زدند.

در چهاردهم  سنبله ۱۴۰۱، طالبان  یک دختر، ۳ کودک پسر و ۲ مرد را به اتهام های مختلف شلاق زدند و یک پسر ودختر دیگر را به اتهام رابطه نامشروع شلاق زدند وسپس به زندان انداختند.

در بیستم  میزان ۱۴۰۱، طالبان یک دختر را به اتهام فرار از منزل در ولسوالی دولت‌یار ولایت غور در محضر عام شلاق زدند.

در سیزدهم  قوس ۱۴۰۱، طالبان یک زن و ۶ مرد را به اتهام های روابط نامشروع و خوردن شراب در استدیوم ورزشی شهر فیروزکوه شلاق زدند.

در بیست وچهارم  قوس ۱۴۰۱، طالبان یک زن و ۱۱ مرد را به اتهام‌های روابط نامشروع، نوشیدن شراب و دزدی در شهر فیروزکوه شلاق زدند.

در هجدهم دلو ۱۴۰۱، طالبان یک زن و پنج مرد رابه اتهام فساد اخلاقی و خوردن مشروبات الکولی در ورزشگاه شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور شلاق زدند.

هفت محکمه صحرایی در هرات

در بیست ودوم جدی ۱۴۰۰ ، طالبان جسد تیر باران شده­ی یک مرد را به اتهام آدم‌ربایی با تناب دار در چوگ گلها در شهر هرات به نمایش گذاشتند.

در سوم ثور ۱۴۰۱ ، طالبان اجساد تیر باران شده­ی دو مرد به اتهام دزدی را در چوگ شهر نو و چوگ سینمای شهر هرات به نمایش گذاشتند.

در پنجم اسد ۱۴۰۱ ، طالبان جسد یک مرد جوان متهم به دزدی را که با ضرب گلوله کشته بودند را در شهر هرات به نمایش گذاشتند.

در بیست وهشتم قوس ۱۴۰۱، طالبان ۱۰ مرد را به اتهام سرقت و مصرف مواد مخدر را در ولسوالی غوریان هرات  در محضر عام شلاق زدند.

در پنجم  جدی ۱۴۰۱، طالبان ۱۰ مرد را به اتهام دزدی و مصرف مواد مخدر در ولسوالی انجیل هرات شلاق زدند.

در سوم حوت ۱۴۰۱، طالبان اجساد تیرباران شده­ی دومرد به اتهام سرقت مسلحانه و مقاومت در برابر نیروهای طالبان را درشهر هرات به نمایش گذاشتند.

درچهارم حوت ۱۴۰۱، طالبان دو مرد خیاط را کشتند و اجساد تیرباران شده­ی آنان را به اتهام سرقت در شهرک المهدی در جبرییل هرات به نمایش گذاشتند.

 

پنج محکمه صحرایی در تخار

در سی ام  سرطان ۱۴۰۱، طالبان  در ولسوالی درقد تخار یک زن را به اتهام نداشتن همراه مرد، دربازار شلاق زدند.

در سوم سنبله ۱۴۰۱، طالبان در ولسوالی درقد تخار یک زن و مرد را به اتهام رابطه نامشروع در محضر عام شلاق زدند وسپس آنها را به نکاح یکدیگر درآوردند.

در بیستم عقرب ۱۴۰۱، طالبان دو زن و چهار مرد را به اتهام رابطه نامشروع در مسجد جامع شهر تالقان، شلاق زدند.

در بیستم عقرب ۱۴۰۱، طالبان ۷ دختر و ۹ پسر را دستگیرو سپس دختران را به اتهام نپوشیدن برقع و پسران را به اتهام محرم نبودن با این دختران در مسجد جامع شهر تالقان شلاق زدند.

در ۲۸ عقرب ۱۴۰۱، طالبان ۹ زن و ۱۰ مرد را به اتهام روابط نامشروع ، فرار از منزل وسرقت درشهر تالقان در محضر عام شلاق زدند.

چهار محکمه صحرایی در بدخشان

در بیست وپنجم دلو ۱۴۰۰، طالبان یک مرد و یک زن را در ولسوالی نسی ولایت بدخشان، به اتهام زنا یا رابطه­ی نامشروع سنگسار کردند.

در بیست ونهم سرطان ۱۴۰۱، طالبان دو زن جوان (مادر ودختر) را به دلیل اختلاف های خانوادگی در ولسوالی نسی ولایت بدخشان شلاق زدند.

در اول جدی ۱۴۰۱ ، گروه طالبان هفت زن و بیست ونه مرد را به اتهام‌های مختلف از جمله رابطه جنسی خارج از ازدواج، خوردن شراب و سرقت در استدیوم ورزشی فیض‌آباد ولایت بدخشان شلاق زدند.

در بیست وهشتم دلو ۱۴۰۱، طالبان دو زن و ۹ مرد را به اتهام فساد اخلاقی،رابطه نامشروع ودزدی در ناحیه هفتم روستای بتاش شهر فیض آباد شلاق زدند.

سه محکمه صحرایی در ننگرهار

در نهم  اسد ۱۴۰۱، طالبان یک زن و ۲ مرد را به اتهام رابطه خارج از ازدواج در جلال‌آباد، مرکز ننگرهار در محضر عام شلاق زدند.

در بیست ویکم سنبله ۱۴۰۱ خورشیدی، یک زن و مرد به اتهام رابطه جنسی در ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار از سوی یکی از اعضای خانواده­ی این زن به دستور طالبان در محضر عام تیرباران شدند.

درهفدهم  قوس ۱۴۰۱، طالبان یک زن و ۲ مرد را به اتهام رابطه نامشروع در ولسوالی گوشته ننگرهار در محضر عام شلاق زدند.

دو محکمه صحرایی در لغمان

در ششم جدی ۱۴۰۱، طالبان ۲ زن و ۴ مرد را به اتهام رابطه جنسی نامشروع و دزدی در مهترلام مرکز لغمان درپیش چشمان مردم شلاق زدند.

در هفتم جدی ۱۴۰۱، طالبان یک زن و ۵ مرد را به اتهام روابط نامشروع در ولسوالی قرغی لغمان در محضر عام شلاق زدند.

دو محکمه صحرایی در هلمند

در بیست وسوم  قوس ۱۴۰۱، طالبان ۲۰ مرد را به اتهامات روابط نامشروع و دزدی در ورزشگاه شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در محضر عام شلاق زدند.

در سی ام قوس ۱۴۰۱، طالبان یک زن و ۱۱ مرد را به اتهام‌های زنا و دزدی در ولسوالی نادعلی هلمند در محضر عام شلاق زدند.

دومحکمه صحرایی در ارزگان

در سوم حوت ۱۴۰۰، طالبان یک مرد متهم به رابطه نامشروع با یک زن را در شهر ترینکوت، مرکز ولایت ارزگان در محضر عام شلاق زدند.

در اول جدی ۱۴۰۱، طالبان دو زن و ۱۹ مرد را به اتهام های فرار ازمنزل، رابطه نامشروع، دزدی و لواط در شهر ترینکوت، مرکز ارزگان در محضر عام شلاق زدند.

دومحکمه صحرایی در دایکندی

 

در دوازدهم  قوس۱۴۰۱، طالبان یک زن و ۳ مرد را به اتهام روابط نامشروع در ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی در شهر چرخاندند.

در هجدهم دلو ۱۴۰۱، طالبان در ولسوالی ناوه میش ولایت دایکندی دو زن و یک مرد به اتهام روابط نامشروع و فرار از منزل شلاق زدند.

دومحکمه صحرایی در زابل

در شانزدهم  اسد ۱۴۰۱، طالبان دو زن و یک مرد را به اتهام رابطه نامشروع و همزمان دو مرد دیگر را در شهر قلات،به اتهام دزدی در محضرعام شلاق زدند.

در بیست وسوم  قوس ۱۴۰۱، طالبان دو زن و پنج مرد را به اتهام زنا یا رابطه نامشروع و فرار ازمنزل ، لواط و دزدی در استدیوم ورزشی شهر قلات شلاق زدند.

دومحکمه صحرایی درکاپیسا

در بیست ونهم  سنبله ۱۴۰۱، طالبان ۲ زن و ۲ مرد را به اتهام رابطه نامشروع در ولسوالی حصه‌اول ولایت کاپیسا شلاق زدند.

در بیست وهفتم قوس ۱۴۰۱، طالبان ۲ زن و ۴ مرد را به اتهام روابط نامشروع، فرار ازمنزل، دزدی و فروش موادمخدر در بازار شیروانی ولسوالی نجراب کاپیسا در محضرعام شلاق زدند.

یک محکمه صحرایی درکابل

در  دهم  قوس ۱۴۰۱، طالبان ۶ زن و ۱۵ مرد را به اتهام رابطه جنسی نامشروع، شراب خوردن، فرار ازمنزل، لواط و دزدی در شهرکابل در محضر عام شلاق زدند. طالبان درمورد مکان دقیق این محکمه چیزی نگفتند.

یک محکمه صحرایی در بامیان

در بیست وششم عقرب ۱۴۰۱، طالبان یک پسر ودختر جوان را در میدان ورزشی شهید مزاری، به ‌اتهام رابطه خارج از ازدواج شلاق زدند.

یک محکمه صحرایی در بغلان

در بیست وهشتم قوس ۱۴۰۱ خورشیدی، طالبان جسد یک مرد متهم به سرقت را در شهر پلخمری، مرکز ولایت بغلان به نمایش گذاشتند.

یک محکمه صحرایی در پکتیکا

 

در سی­ام  قوس ۱۴۰۱، طالبان سه مردم متهم به دزدی را در ولسوالی وازه‌خواه پکتیکا در محضر عام شلاق زدند.

یک محکمه صحرایی در پروان

درهفدهم  قوس ۱۴۰۱، طالبان ۱۰ زن و ۱۷ مرد را به اتهام جعل کاری، لواط، فروش مواد مخدر، و رابطه نامشروع در پروان در محضر عام شلاق زدند.

یک محکمه صحرایی در جوزجان

در بیست وهفتم  قوس ۱۴۰۱، طالبان ۳ زن و ۱۹ مرد را به اتهام دزدی، روابط نامشروع، فرار ازمنزل، و فروش مواد مخدر در ورزشگاه مارشال دوستم در شهر شبرغان شلاق زدند.

یک محکمه صحرایی درخوست

به تاریخ ۱۴ قوس ۱۴۰۱، طالبان ۵ مرد را به اتهام روابط نامشروع، خوردن شراب، دزدی و خرید وفروش مواد مخدر در ولسوالی‌های اسماعیل‌خیل و مندوزی ولایت خوست در محضر عام شلاق زدند.

یک محکمه صحرایی در غزنی

در دهم میزان ۱۴۰۱، طالبان ۶ مرد را به اتهام رابطه نامشروع و دزدی در بازار غجور ولسوالی جاغوری در محضر عام شلاق زدند.

یک محکمه صحرایی در کندهار

در نهم سرطان ۱۴۰۱، طالبان ۳ مرد متهم به رابطه­ی جنسی خارج از ازدواج و دزدی را در شهر قندهار شلاق زدند.

یک محکمه صحرایی در کندز

در اول جدی ۱۴۰۱، طالبان ۴ زن و ۶ مرد را به اتهام زنا یا رابطه­ی نامشروع، فرار ازمنزل و دزدی در ورزشگاه خورشید در ولسوالی امام‌صاحب ولایت قندوز  شلاق زدند.

 

یک محکمه صحرایی در لوگر

در دوم قوس ۱۴۰۱، طالبان ۳ زن و ۹ مرد را به اتهام‌های رابطه جنسی ، دزدی و لواط در استدیوم ورزشی شهر پل‌علم، مرکز ولایت لوگر در محضر عام شلاق زدند.

یک محکمه صحرایی در فراه

در شانزدهم قوس ۱۴۰۱، طالبان یک مرد را به اتهام قتل در استدیوم ورزشی در مرکز ولایت فراه تیرباران کردند.

یک محکمه صحرایی در سرپل

در دوم حوت ۱۴۰۱، طالبان ۱۴ مرد و ۹ زن را به اتهامات روابط نامشروع، سرقت، فرار ازمنزل، قمار و خوردن شراب در میدان ورزشی در ناحیه دوم شهر سرپل در محضر عام شلاق زدند.

گردآوری شده توسط: صدیقه احمدی