روز جهانی آموزش؛ دانش‌آموزان خواستار بازگشایی مکاتب هستند
روز جهانی آموزش؛ دانش‌آموزان خواستار بازگشایی مکاتب هستند

خبرگزاری زنان افغانستان: یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ۲۴ جنوری را به عنوان روز جهانی آموزش نامگذاری کرده است. اما همزمان با این روز بیش از ٨۵۵ روز می‌شود که دختران در افغانستان از نعمت آموزش محروم گردیده اند. همزمان با این روز سازمان عفو بین‌الملل در ایکس نگاشته است: […]

خبرگزاری زنان افغانستان: یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ۲۴ جنوری را به عنوان روز جهانی آموزش نامگذاری کرده است. اما همزمان با این روز بیش از ٨۵۵ روز می‌شود که دختران در افغانستان از نعمت آموزش محروم گردیده اند.

همزمان با این روز سازمان عفو بین‌الملل در ایکس نگاشته است: «دختران دانش‌آموز خواستار بازگشایی فوری و بدون قید و شرط مکاتب خود هستند.»

این سازمان همچنان تاکید کرده است، «طالبان باید به خاطر محروم کردن میلیون‌ها دختر از حق تحصیل پاسخگو باشد.»

سازمان عفو بین‌الملل برای پاسخگو قرار دادن این گروه خواستار امضا طومار شده است.

بسته ماندن مکاتب و محرومیت دختران از آموزش در افغانستان، در این روز با واکنش‌هایی به همراه بوده است.

روزا اتونبایوا نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان همزمان با روز جهانی آموزش خواستار دسترسی همه به آموزش شده است.

وی دسترسی به آموزش را برای همه مهم و فراتر از یک حق خوانده است: «در افغانستان تعلیم و تربیه برای همه، به دختران و پسران، زنان و مردان مهم‌تر از یک حق پنداشته می‌شود. این یک اساس برای آینده افغانستان است.»

او در ادامه دختران و زنان افغانستان را مخاطب قرار داده و افزوده است: «بدانید که شما تنها نیستید، سازمان ملل متحد در کنار شما است و از فعالیت‌ها و دفاع از آینده شما دست بر نمی‌دارد. این فقط خواست کشورهای غربی نیست. بلکه خواسته جهان اسلام نیز است.»

با گذشت بیش از دو سال از حاکمیت طالبان و وضع محدودیت‌ها از سوی این گروه علیه زنان، دختران زیادی پس از بسته‌شدن مکاتب مجبور به ازدواج های اجباری و زیر سن شده اند.