روز جهانی حقوق بشر؛ تداوم خشونت‌ها سرکوب و زندانی زنان توسط طا.لبان
روز جهانی حقوق بشر؛ تداوم خشونت‌ها سرکوب و زندانی زنان توسط طا.لبان

خبرگزاری زنان افغانستان: در افغانستان شاهد نقض گسترده حقوق بشر از سوی گروه طا.لبان هستیم. پس از سقوط جمهوریت تمام ارزش‌های حقوق بشر فرو ریخت زنان از حقوق بنیادی شان محروم شدند و انواع خشونت، سرکوب و تبعیض را تجربه می‌کنند. این گروه مسلح با اعمال محدودیت‌ها برای حضور زنان در فضاهای عمومی، منع آن‌ها […]

خبرگزاری زنان افغانستان: در افغانستان شاهد نقض گسترده حقوق بشر از سوی گروه طا.لبان هستیم.

پس از سقوط جمهوریت تمام ارزش‌های حقوق بشر فرو ریخت زنان از حقوق بنیادی شان محروم شدند و انواع خشونت، سرکوب و تبعیض را تجربه می‌کنند.

این گروه مسلح با اعمال محدودیت‌ها برای حضور زنان در فضاهای عمومی، منع آن‌ها از تحصیل و کار، و حتی اجبار زنان به ازدواج اجباری و اسارت جنسی، حقوق بشر را به شکل آشکارا نقض می‌کند.

هر روز، زنان و دختران در افغانستان با خشونت‌های فزیکی، جنسی و روانی مواجه می‌شوند. آن‌ها به دلیل حق و حقوق اساسی خود و نقض حقوق بشر به زندان طا.لبان می‌افتند و مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرند زنان افغانستان بیش از دو سال است که با نقض فاجعه‌بار حقوق اساسی‌شان مواجه هستند.

علاوه بر این، تداوم خشونت‌ها و نقض حقوق‌بشر توسط طا.لبان در افغانستان باعث شده تا زنان و دختران از حق آموزش، حضور در فضای اجتماعی و اقتصادی محروم شوند. این مسائل علاوه بر این که به زنده‌گی آن‌ها تأثیرات منفی می‌گذارد، باعث محدود شدن توسعه و پیشرفت کشور نیز می‌شود.

به منظور رفع این چالش‌ها، لازم و ضروری است که حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد و تدابیر لازم برای جلوگیری از خشونت و تضمین حقوق آن‌ها اتخاذ شود. همچنین، نیاز است که جامعه بین‌المللی نقش فعال‌ در حمایت از حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان داشته باشد و فشار بر طا.لبان بیشتر وارد شود تا تغییرات قانونی و سیاسی لازم را بر زنان اعمال کند.

بنابراین، در روز جهانی حقوق بشر، باید به خصوص به حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان توجه صورت گیرد و فشار بر طا.لبان و دولت افغانستان برای احترام و تضمین این حقوق افزایش یابد.

همچنین، جامعه بین‌المللی باید نقش فعال‌ در حمایت از زنان و دختران افغانستان داشته باشد تا این مسائل به نقطه‌ی توجه جهانی تبدیل شود و تغییرات مثبتی رخ دهد.