روز شمار افغانستان
روز شمار افغانستان

۱۳۹۹/۱۲/۲۰ وزارت معارف ترانه‌خوانی دانش‌آموزان دختر بالاتر از ۱۲ سال را در محافل عمومی و مردانه ممنوع کرد ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ آغاز نشرات دومین رادیوی ویژه زنان در فراه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ راحله دوستم منحیث منشی مجلس سنا شد ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ در انفجار جلال اباد یک دکتر زن کشته شد

۱۳۹۹/۱۲/۲۰ وزارت معارف ترانه‌خوانی دانش‌آموزان دختر بالاتر از ۱۲ سال را در محافل عمومی و مردانه ممنوع کرد
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ آغاز نشرات دومین رادیوی ویژه زنان در فراه

۱۳۹۹/۱۲/۱۷ راحله دوستم منحیث منشی مجلس سنا شد
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ در انفجار جلال اباد یک دکتر زن کشته شد