روز شمار زنان افغانستان
روز شمار زنان افغانستان

۱۳۹۹/۱۲/۳ استعفای یلدا رویان؛ «رییس اداره‌ ارگان‌های محلی در صدد یکسان‌سازی قومی است ۱۳۹۹/۱۲/۵ انیسه شهید اولین واکسن کرونا را در افغانستان دریافت ۱۳۹۹/۱۲/۹ برای نخستین بار یک خلبان زن در کشور هواپیمای ملکی را به پرواز درآورد ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ اداره ارگانهای محل زنان بیشتری شاروال و ولسوال خواهد شد ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ نیلاب مبارز منحیث رئیس سرمیاشت […]

۱۳۹۹/۱۲/۳ استعفای یلدا رویان؛ «رییس اداره‌ ارگان‌های محلی در صدد یکسان‌سازی قومی است
۱۳۹۹/۱۲/۵ انیسه شهید اولین واکسن کرونا را در افغانستان دریافت
۱۳۹۹/۱۲/۹ برای نخستین بار یک خلبان زن در کشور هواپیمای ملکی را به پرواز درآورد
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ اداره ارگانهای محل زنان بیشتری شاروال و ولسوال خواهد شد
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ نیلاب مبارز منحیث رئیس سرمیاشت برگزیده شد
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ وزارت امور زنان افغانستان: «بیش از ۱۳۰ زن در یک سال در اثر خشونت خانوادگی به قتل رسیده‌اند»
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ طالبان یک زن را در مسیر جلریز وردک به جرم هنرمند بودن هشت ساعت بازداشت کرد
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ وزارت صحت ،زنان بیش از ۴۰ درصد معتادان مواد مخدر را در افغانستان تشکیل می‌دهند
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ تهدید طالبان در تخار: دختران بالاتر از صنف هفتم به مکتب نروند
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ در انفجار جلال اباد یک دکتر زن کشته شد
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ راحله دوستم منحیث منشی مجلس سنا شد