روز شمار زنان افغانستان
روز شمار زنان افغانستان

۱۳۹۹/۱۲/۱۴ در انفجار جلال اباد یک دکتر زن کشته شد ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ کاهش ۱۸ درصدی خبرنگاران زن در رسانه‌های افغانستان ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ روز جهانی زن؛ جایزه‌ی «سیمون وی جمهوری فرانسه برای زنان» به حبیبه سرابی اهدا می‌شود

۱۳۹۹/۱۲/۱۴ در انفجار جلال اباد یک دکتر زن کشته شد
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ کاهش ۱۸ درصدی خبرنگاران زن در رسانه‌های افغانستان

۱۳۹۹/۱۲/۱۸ روز جهانی زن؛ جایزه‌ی «سیمون وی جمهوری فرانسه برای زنان» به حبیبه سرابی اهدا می‌شود