روز شمار  زنان افغانستان
روز شمار  زنان افغانستان

۱۳۹۹/۱۲/۱۴ در انفجار جلال اباد یک دکتر زن کشته شد ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ تهدید طالبان در تخار: دختران بالاتر از صنف هفتم به مکتب نروند ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ وزارت صحت ،زنان بیش از ۴۰ درصد معتادان مواد مخدر را در افغانستان تشکیل می‌دهند ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ طالبان یک زن را در مسیر جلریز وردک به جرم هنرمند بودن هشت ساعت بازداشت […]

۱۳۹۹/۱۲/۱۴ در انفجار جلال اباد یک دکتر زن کشته شد

۱۳۹۹/۱۲/۱۲ تهدید طالبان در تخار: دختران بالاتر از صنف هفتم به مکتب نروند

۱۳۹۹/۱۲/۱۲ وزارت صحت ،زنان بیش از ۴۰ درصد معتادان مواد مخدر را در افغانستان تشکیل می‌دهند

۱۳۹۹/۱۲/۱۲ طالبان یک زن را در مسیر جلریز وردک به جرم هنرمند بودن هشت ساعت بازداشت کرد

۱۳۹۹/۱۲/۱۱ وزارت امور زنان افغانستان: «بیش از ۱۳۰ زن در یک سال در اثر خشونت خانوادگی به قتل رسیده‌اند»

۱۳۹۹/۱۲/۱۱ نیلاب مبارز منحیث رئیس سرمیاشت برگزیده شد