روز شمار زنان
روز شمار زنان

۱۳۹۹/۱۲/۲۶ دانشجویان در خوابگاه دخترانه‌ی دانشگاه کابل: ده روز است که به ما غذا نمی‌دهند ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ کشته شدن چهار زن و یک طفل در انفجار کاستر در شهر کابل !– wp:paragraph –> ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ طالبان یک زن را در مسیر جلریز وردک به جرم هنرمند بودن هشت ساعت بازداشت کرد ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ وزارت امور زنان افغانستان: «بیش […]

۱۳۹۹/۱۲/۲۶ دانشجویان در خوابگاه دخترانه‌ی دانشگاه کابل: ده روز است که به ما غذا نمی‌دهند ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ کشته شدن چهار زن و یک طفل در انفجار کاستر در شهر کابل !– wp:paragraph –>

۱۳۹۹/۱۲/۱۲ طالبان یک زن را در مسیر جلریز وردک به جرم هنرمند بودن هشت ساعت بازداشت کرد

۱۳۹۹/۱۲/۱۱ وزارت امور زنان افغانستان: «بیش از ۱۳۰ زن در یک سال در اثر خشونت خانوادگی به قتل رسیده‌اند»

۱۳۹۹/۱۲/۱۱ اداره ارگانهای محل زنان بیشتری شاروال و ولسوال خواهد شد

۱۳۹۹/۱۲/۹ برای نخستین بار یک خلبان زن در کشور هواپیمای ملکی را به پرواز درآورد

۱۳۹۹/۱۲/۵ انیسه شهید اولین واکسن کرونا را در افغانستان دریافت

۱۳۹۹/۱۲/۳ استعفای یلدا رویان؛ «رییس اداره‌ ارگان‌های محلی در صدد یکسان‌سازی قومی است