روز شمار زنان
روز شمار زنان

1399/12/26 دانشجویان در خوابگاه دخترانه‌ی دانشگاه کابل: ده روز است که به ما غذا نمی‌دهند 1399/12/25 کشته شدن چهار زن و یک طفل در انفجار کاستر در شهر کابل !– wp:paragraph –> 1399/12/12 طالبان یک زن را در مسیر جلریز وردک به جرم هنرمند بودن هشت ساعت بازداشت کرد 1399/12/11 وزارت امور زنان افغانستان: «بیش […]

1399/12/26 دانشجویان در خوابگاه دخترانه‌ی دانشگاه کابل: ده روز است که به ما غذا نمی‌دهند 1399/12/25 کشته شدن چهار زن و یک طفل در انفجار کاستر در شهر کابل !– wp:paragraph –>

1399/12/12 طالبان یک زن را در مسیر جلریز وردک به جرم هنرمند بودن هشت ساعت بازداشت کرد

1399/12/11 وزارت امور زنان افغانستان: «بیش از ۱۳۰ زن در یک سال در اثر خشونت خانوادگی به قتل رسیده‌اند»

1399/12/11 اداره ارگانهای محل زنان بیشتری شاروال و ولسوال خواهد شد

1399/12/9 برای نخستین بار یک خلبان زن در کشور هواپیمای ملکی را به پرواز درآورد

1399/12/5 انیسه شهید اولین واکسن کرونا را در افغانستان دریافت

1399/12/3 استعفای یلدا رویان؛ «رییس اداره‌ ارگان‌های محلی در صدد یکسان‌سازی قومی است