روز شمار زنان
روز شمار زنان

۱۰/۱/۱۴۰۰ سه زن از کارمندان واکسین پولیو جان باختند ننگرهار ۹/۱/۱۴۰۰ یک نو عروس در حادثه ترافیکی زخم برداشت،ننگرهار ۸/۱/۱۴۰۰ سامعه حماسی هدایت تیم ملی فوتبال هفده سال بانوان افغانستان را بر عهده گرفت . ۸/۱/۱۴۰۰ در یک حمله مسلحانه در ولایت قندهار، زن حامله کشته شد ۸/۱/۱۴۰۰ یک خانم ۱۸ ساله در بمباران بهسود […]

۱۰/۱/۱۴۰۰ سه زن از کارمندان واکسین پولیو جان باختند ننگرهار
۹/۱/۱۴۰۰ یک نو عروس در حادثه ترافیکی زخم برداشت،ننگرهار
۸/۱/۱۴۰۰ سامعه حماسی هدایت تیم ملی فوتبال هفده سال بانوان افغانستان را بر عهده گرفت .
۸/۱/۱۴۰۰ در یک حمله مسلحانه در ولایت قندهار، زن حامله کشته شد
۸/۱/۱۴۰۰ یک خانم ۱۸ ساله در بمباران بهسود کشته شد
۶/۱/۱۴۰۰ سفر رئیس جمهور با ظیاره ای که تمام خدمه و پیلوتش زن بوده است
۴/۱/۱۴۰۰ بصیره رسولی وکیل کندز شد
۳/۱/۱۴۰۰ کمیته سویدن در افغانستان وظیفه‌ی شکیلا زدران به‌دلیل اظهارات در مورد علی‌پور تعلیق کرد
۲/۱/۱۴۰۰ تجاوز بر دختر هشت ساله کابل کارته سخی