روز شمار زنان
روز شمار زنان

۱۳۹۹/۱۰/۱۴ راحله دوستم منحیث سناتور انتصابی از سوی ریئس جمهور به مجلس سنا معرفی شد ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شهربانو سادات در میان کارگردانان برتر جهان قرار گرفت ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ مردان مسلح سه زن از کارمندان قول اردوی۲۰۹ شاهین را مورد هدف قرار دادند ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ حمیرا قادری مشاور وزارت معارف از سوی رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف برکنار شد […]

۱۳۹۹/۱۰/۱۴ راحله دوستم منحیث سناتور انتصابی از سوی ریئس جمهور به مجلس سنا معرفی شد

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شهربانو سادات در میان کارگردانان برتر جهان قرار گرفت

۱۳۹۹/۱۰/۲۲ مردان مسلح سه زن از کارمندان قول اردوی۲۰۹ شاهین را مورد هدف قرار دادند

۱۳۹۹/۱۰/۲۴ حمیرا قادری مشاور وزارت معارف از سوی رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف برکنار شد

۱۳۹۹/۱۰/۲۷ حسنا جلیل معین پالیسی و استراتیژی وزارت داخله از مقامش برکنار شد

۱۳۹۹/۱۰/۲۸ دوقاضی زن در کابل ترور شد

۱۳۹۹/۱۱/۱۲ مهتاب ساحل برنده جایزه ژاله اصفهان شناخته شد

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ حسنا جلیل به حیث معین وزارت زنان تقرر یافت

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ نسرین بارکزی، حقوق‌دان افغان-آمریکایی به‌عنوان دستیار مشاور حقوقی کاملا هریس، معاون رییس‌جمهور آمریکا گماشته شد.

۱۳۹۹/۱۲/۳ ستعفای یلدا رویان؛ «رییس اداره‌ ارگان‌های محلی در صدد یکسان‌سازی قومی است

۱۳۹۹/۱۲/۵ انیسه شهید اولین واکسن کرونا را در افغانستان دریافت کرد

۱۳۹۹/۱۲/۹ برای نخستین بار یک خلبان زن در کشور هواپیمای ملکی را به پرواز درآورد