روز شمار
روز شمار

۱۳۹۹/۱۲/۲۷ آسیه حمزه‌ای، دبیر بخش صلح روزنامه هشت صبح از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان به عنوان خبرنگار سال انتخاب شد. ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ دانشجویان در خوابگاه دخترانه‌ی دانشگاه کابل: ده روز است که به ما غذا نمی‌دهند ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ انفجار در یک کاستر ،شهر کابل چهار زن و یک کودک جان باختند ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ صبا سحر از سینما گران […]

۱۳۹۹/۱۲/۲۷ آسیه حمزه‌ای، دبیر بخش صلح روزنامه هشت صبح از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان به عنوان خبرنگار سال انتخاب شد.
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ دانشجویان در خوابگاه دخترانه‌ی دانشگاه کابل: ده روز است که به ما غذا نمی‌دهند

۱۳۹۹/۱۲/۲۵ انفجار در یک کاستر ،شهر کابل چهار زن و یک کودک جان باختند
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ صبا سحر از سینما گران از رتبه نظامی «سمونوالی» به «برید جنرالی» ترفیع کرده است.
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ آواز خوان معروف افغانستان خانم افسانه درگذشت
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ وزارت معارف: مکتوب ریاست معارف شهر کابل موقف رسمی وزارت نیست و بررسی می‌شود
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ وزارت معارف ترانه‌خوانی دانش‌آموزان دختر بالاتر از ۱۲ سال را در محافل عمومی و مردانه ممنوع کرد
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ طالبان یک زن را در مسیر جلریز وردک به جرم هنرمند بودن هشت ساعت بازداشت کرد
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ وزارت صحت ،زنان بیش از ۴۰ درصد معتادان مواد مخدر را در افغانستان تشکیل می‌دهند
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ تهدید طالبان در تخار: دختران بالاتر از صنف هفتم به مکتب نروند

۱۳۹۹/۱۲/۱۱ نیلاب مبارز منحیث رئیس سرمیاشت برگزیده شد
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ اداره ارگانهای محل زنان بیشتری شاروال و ولسوال خواهد شد
۱۳۹۹/۱۲/۹ برای نخستین بار یک خلبان زن در کشور هواپیمای ملکی را به پرواز درآورد
۱۳۹۹/۱۲/۵ انیسه شهید اولین واکسن کرونا را در افغانستان دریافت
۱۳۹۹/۱۲/۳ استعفای یلدا رویان؛ «رییس اداره‌ ارگان‌های محلی در صدد یکسان‌سازی قومی است
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ نسرین بارکزی، حقوق‌دان افغان-آمریکایی به‌عنوان دستیار مشاور حقوقی کاملا هریس، معاون رییس‌جمهور آمریکا گماشته شد.
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ حسنا جلیل به حیث معین وزارت زنان تقرر یافت
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ مهتاب ساحل برنده جایزه ژاله اصفهان شناخته شد
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ دوقاضی زن در کابل ترور شد
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ حسنا جلیل معین پالیسی و استراتیژی وزارت داخله از مقامش برکنار شد
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ حمیرا قادری مشاور وزارت معارف از سوی رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف برکنار شد