روز ملی خبرنگار در افغانستان؛ فضای بسته، محدودیت بی‌پیشینه‌ی طالبان و محو آزادی بیان
روز ملی خبرنگار در افغانستان؛ فضای بسته، محدودیت بی‌پیشینه‌ی طالبان و محو آزادی بیان
خبرنگار کسی است که از اطراف و اکناف شهر و دهات اطلاعات را به شهروندان می‌رساند. خبرنگار محتوا تولید می‌کند و رویدادها را به تصویر می‌کشاند و به مردم آگاهی می‌دهد.

خبرنگار کسی است که از اطراف و اکناف شهر و دهات اطلاعات را به شهروندان می‌رساند. خبرنگار محتوا تولید می‌کند و رویدادها را به تصویر می‌کشاند و به مردم آگاهی می‌دهد.

خبرنگار تمام روز برای آگاهی دهی و اطلاعات زحمت و تلاش می‌کند؛ اما این فرد در افغانستان سخت بی‌روز و روزگار است.

۲۷ حوت به‌عنوان “روز ملی خبرنگار” در افغانستان محسوب می‌شود. در دولت جمهوریت از روز ملی خبرنگار به‌خوبی گرامی‌داشت به‌عمل می‌آمد با وجود چالش‌ها، دست‌آوردهای رسانه‌ای کشور، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گرفت اما این مناسبت در حالی فرا می‌رسد که با به‌قدرت رسیدن مجدد گروه طالبان با وضع نمودن محدودیت‌ های فراوان این گروه، شماری از خبرنگاران که در کشور بسر می‌برند را با محدودیت‌ها و چالش‌های زیادی روبرو کرده‌اند.

همه‌روزه قیودات و محدودیت‌ها نسبت به رسانه‌ها و خبرنگاران به‌ویژه خبرنگاران زن بیشتر و بیشتر می‌شود که این محدودیت‌ها باعث شده شماری از این خبرنگاران طعم بی‌کاری را بچشد و شماری بصورت مخفی و پنهانی به کار شان ادامه دهند و تعدادی که بصورت علنی فعالیت می‌کنند هر روز با محدودیت جدیدی چون تهدید، منع شدن کار شان در رسانه‌ها، قیودات و محدود ساختن در طرز لباس پوشیدن هستند.

با این اوضاع، آزادی‌های عمومی به‌شدت محدود گردیده سانسور اخبار و گزارشات به طرزی بی پیشینه‌ی افزایش یافته امنیت روحی و روانی خبرنگاران به خطر مواجه گردیده و تقریبا به‌کلی از بین رفته‌است.

در نتیجه‌ی زنده‌گی در این فضای سخت و طاقت‌فرسا، صدها خبرنگار به‌ویژه خبرنگاران زن با تهدید و فشار از طرف گروه حاکم مجبور به‌ترک کشور شدند.

مارینا، خانم خبرنگاری که به‌تازه‌گی عازم کشور آلمان شده‌است به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید، بارها از سوی استخبارات گروه طالبان مورد تهدید واقع شده بود که بالاخره با مشکلات فراوان توانست به کشور همسایه بگریزد و از آن طریق بتواند به پاکستان و در نهایت به آلمان پناه ببرد.

مارینا می‌افزاید، پس از سال‌ها عشق و احترام به وظیفه‌اش اکنون مجبور گردیده به کشوری دیگری دور از چشم‌ گروه طالبان پناه ببرد.

همچنین، حبیبه زنی دیگری که سال‌های زیادی وقت خویش را صرف خبرنگاری در یکی از خبرگزاری‌های افغانستان نموده می‌گوید، محدودیت‌ها و چالش‌های زیادی سد راه ما شده و با این‌حال با عشق و علاقه‌ی خاص به کارم ادامه می‌دهم به امید اینکه روزی شاهد آزادی بیان و آزادی رسانه در افغانستان باشیم.

طالبان افزون براین که در لباس و نوع پوشش زنان خبرنگار محدودیت ایجاد کرده بلکه به‌محتوای تولید خبرنگاران نیز شدیداً کنترل و نظارت دارد.

در حالی‌که اشتراک گزاری واقعیت‌ها از مسوولیت های خبرنگاران به‌شمار می‌رود اما با وضعیت فعلی و محدودیت‌های فراوان، خبرنگاران نمی‌توانند این رسالت خویش را انجام دهند.

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان