رونق هنر حکاکی در میان زنان و دختران محروم از کار و تحصیل در ولایت هرات
رونق هنر حکاکی در میان زنان و دختران محروم از کار و تحصیل در ولایت هرات

رونق هنر حکاکی در میان زنان و دختران محروم از کار و تحصیل در ولایت هرات هنر حکاکی، کندن‌کاری روی چوب و فلز است و حکاکی نورستانی سبک مختص به ولایت نورستان می‌باشد که سابقه طولانی در ولایت هرات داشته و اکنون شماری از دختران هنرمند در تلاش زنده نگه داشتن این هنر هستند.

رونق هنر حکاکی در میان زنان و دختران محروم از کار و تحصیل در ولایت هرات

هنر حکاکی، کندن‌کاری روی چوب و فلز است و حکاکی نورستانی سبک مختص به ولایت نورستان می‌باشد که سابقه طولانی در ولایت هرات داشته و اکنون شماری از دختران هنرمند در تلاش زنده نگه داشتن این هنر هستند.